Pretendenta aptaujas anketa
Ar sarkanu atzīmētie lauki aizpildāmi obligāti.
Personas informācija
* Pieteikums uz (amata/-u nosaukums/-i):
* Jūsu vārds, uzvārds:
* Tālrunis:
* e-pasts:
Jūsu foto:
* Vai pirmo reizi piedalāties konkursā darbam Valsts kasē?
* Vai Jums ir piešķirts ierēdņa statuss?
Kā Jūs uzzinājāt par šo vakanci?

Darba pieredze
Pašreizējā darba vieta
Darbā no
Amats:
Īss darba pienākumu apraksts:

Citas nozīmīgas darba vietas:
Darba devējsLaika posmsAmatsĪss darba apraksts

Kas Jūs ieinteresēja šajā amatā?
Kuri no iepriekšējiem darba pienākumiem ir patikuši vislabāk? Kāpēc?
Aprakstiet kādu no Jūsu profesionālajiem sasniegumiem.
Vērtīgākās iegūtās zināšanas un pieredze, kuras Jūs varētu izmantot vakantajā amatā?
Kas Jūs dara konkurētspējīgu, piedaloties šajā konkursā?
Ko vēlaties sasniegt profesionālajā karjerā?
Kādā jomā Jums vēl papildus būtu interesanti izmēģināt savus spēkus un iegūt jaunas zināšanas vai arī tās pilnveidot un kāpēc?
Piezīmes: (kādu vēl informāciju par sevi Jūs vēlaties sniegt)
Vēlamais bruto atalgojums (EUR):
Kad varat uzsākt darbu:

Atsauksmes
Lūdzu, norādiet personas, ar kurām drīkstam sazināties par Jūsu profesionālo pieredzi.
1. personaAmats
Darba vietaTālrunis

2. personaAmats
Darba vietaTālrunis

* Neiebilstu, ka anketā sniegtā informācija būs pieejama konkursa komisijai atlases procesā.

*Attēla kods:
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017