e-iesniegums Valsts kasei
Publicēts: 19.12.2012   |   Atjaunots: 12.08.2015

e-iesniegums Valsts kasei:

1. Valsts kasei  adresētu elektroniskā veidā noformētu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam sūtīt uz Valsts kases oficiālo e-pasta adresi: kase@kase.gov.lv (iesniegumu Valsts kase izskata septiņu darba dienu laikā).

2. Valsts kasei  adresētu elektroniskā veidā noformētu iesniegumu, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, lūdzam iesniegt šeit. Papildu informāciju sk. šeit. Iesniegumu Valsts kase izskata septiņu darba dienu laikā.

3. Valsts kasei e-pasta adresē kase@kase.gov.lv adresētos elektroniskos iesniegumus, kas nav noformēti atbilstoši Iesniegumu likuma 2.panta trešajai daļai (nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai nav iesniegts, izmantojot tiešsaistes formas), Valsts kase izskata šādos termiņos:

3.1.  piecu darba dienu laikā, ja iesniegumā minētais jautājums saistīts ar Valsts kases klientu apkalpošanu, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība un termiņi;

3.2.  30 dienu laikā, ja iesniegumā ietverts Valsts kases kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums.

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017