Biežāk uzdotie jautājumi
Šeit Jūs varat iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un Valsts kases sniegtajām atbildēm.
(27.01.2012, 13:02)
Kādēļ lauksaimnieki, kuri saņem platībmaksājumus, nekad nezina, kad saņems kārtējo pārskaitījumu?
Valsts kases atbilde
Labdien!
Platībmaksājumus lauksaimniekiem sagatavo un izpildei iesniedz Lauku atbalsta dienests. Valsts kase tos izpilda normatīvajos aktos noteiktajā termiņā – vienas darba dienas laikā (ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas beigām pēc to saņemšanas Valsts kasē). Ņemot vērā minēto, lūdzam par kārtējo platībmaksājumu lauksaimniekiem pārskaitījumu termiņu interesēties Lauku atbalsta dienestā.

Ar cieņu
Valsts kase
(29.12.2011, 14:45)
Biedrībai ir jāpārskaita riska nodeva par darba ņēmēju. Lūdzu norādīt kontu uz kuru pārskaitīt!
Valsts kases atbilde
Labdien!
Atbildot uz Jūsu jautājumu, informējam, ka saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto – Valsts ieņēmumu dienests – administrē valsts budžeta ieņēmumu kontus, tai skaitā veic uzraudzību par pareizu un savlaicīgu nodevu un nodokļu iekasēšanu, kā arī sniedz konsultācijas par nodokļu samaksas jautājumiem, tāpēc minētajā gadījumā lūdzam interesēties savā Valsts ieņēmumu dienesta nodaļā vai pa informatīvo tālruni 1898.

Ar cieņu
Valsts kase
(21.12.2011, 09:44)
Vai valsts budžeta iestāde var iesniegt pieteikumu skaidras naudas iemaksu veikšanai uz savu kontu Valsts kasē un saņemt Valsts kases saskaņojumu bezmaksas iemaksu pakalpojuma saņemšanai, ja tās sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādis vēl nav apstiprināts Ministru kabinetā?
Valsts kases atbilde
Labdien!
Valsts kase šo pakalpojumu sniedz klientiem - budžeta finansētām institūcijām, pašvaldībām, budžeta nefinansētām iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un kapitālsabiedrībām, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa un kam ir atvērti konti Valsts kasē, un iestādei normatīvo aktu regulējumā ir dotas tiesības skaidras naudas veidā iekasēt budžeta maksājumus, maksas pakalpojumus un /vai normatīvo aktu kārtībā arestētās, konfiscētās un citas naudas summas. Sīkāku informāciju par skaidras naudas iemaksas pakalpoju var saņemt, sūtot jautājumus uz e-pastu: ekase@kase.gov.lv, Valsts kases mājas lapas sadaļā Pakalpojumi pašvaldībām/Skaidras naudas iemaksa/vai vēršoties Valsts kases Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departamenta Klientu apkalpošanas daļā pa tālruni 67436970, 67094303, 67094300.

Ar cieņu
Valsts kase
(22.09.2011, 01:05)
Kādiem mērķiem un kā tieši tiek izmantoti Valsts kasē iesniegtie pārskati no iestādēm?
Valsts kases atbilde
Labdien!
Pārskatu lietotāji ir visu līmeņu lēmumu pieņēmēji – profesionāļi budžeta un finanšu vadības jomā, kas informāciju izmanto lēmumu pieņemšanai, analītiskiem un statistiskiem mērķiem. Budžeta iestādes pārskatus Valsts kasei iesniedz saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Sagatavojot attiecīgos noteikumus, tiem pievieno anotāciju, kurā sniegts skaidrojums, kādam mērķim nepieciešama attiecīgā finanšu informācija. Detalizētu skaidrojumu par konkrētu pārskatu sagatavošanas mērķi lūdzam skatīt attiecīgā normatīvā akta anotācijā.

Ar cieņu
Valsts kase
(10.08.2011, 14:50)
Vai iesniedzot tiesā ar internetbankas starpniecību veiktu valsts nodevas samaksas dokumentu tam nepieciešams bankas apstiprinājums?
Valsts kases atbilde
Labdien!
Maksājumu apliecina banka, kurā ir veikts maksājums, bet prasības par maksājuma apliecināšanu nosaka tiesa, tāpēc lūdzam vērsties attiecīgajās organizācijās.

Ar cieņu
Valsts kase
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017