Biežāk uzdotie jautājumi
Šeit Jūs varat iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un Valsts kases sniegtajām atbildēm.
(14.07.2011, 16:56)
Kas ir jānorāda sadaļā "Informācija saņēmējam", veicot PVN maksājumu?
Valsts kases atbilde
Ja maksājums tiek veikts Valsts kases Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmā eKase, laukā "Maksājuma mērķis" ir jānorāda periods, par kuru tiek maksāts PVN (sistēmā eKase nav lauka "Informācija saņēmējam").
Par citiem gadījumiem (veicot samaksu internetbankā, bankā u.tml), tā kā Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) administrē nodevu, nodokļu un citu obligāto maksājumu iekasēšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontos, lūdzam Jūs griezties VID pa informatīvo tālruni 1898.

Ar cieņu
Valsts kase
(16.06.2011, 21:10)
Maksāju valsts nodevu, bet sajaucu konta numuru, līdz ar to nepareizi aizskaitīju valsts nodevu. Kā es varētu pārkaitīto summu pārskaitīt uz pareizo kontu un kā par šo pārskaitījumu es varētu dabūt apstiprinājumu.
Valsts kases atbilde
Ja šī nodeva ir pārskaitīta uz pamatbudžeta ieņēmumu kontu (LVxxTREL106xxxxxxxxxx), tad maksātājam jādodas uz jebkuru VID filiāli, kur būs jāraksta iesniegums par naudas atgriešanu vai par līdzekļu pārlikšanu uz vajadzīgo kontu.

Ar cieņu
Valsts kase
(16.05.2011, 16:20)
1.Kāds būs kods, ja naudu ieskaita konta papildināšanai?
2.Kāda sistēma darbojas valsts galvota kredīta izmantošanā - projekta apmaksai?
Valsts kases atbilde
Labdien!
Atbildot uz Jūsu pirmo jautājumu, informējam, ka, ja Jūs kā fiziska persona veicat maksājumu valsts budžetā, tas noteikti ir kādam konkrētam mērķim nevis vienkārši konta papildināšanai, tāpēc maksājuma rīkojuma mērķa laukā būtu jānorāda pamatojums maksājuma veikšanai, attiecīgi piemērojot ieņēmumu klasifikācijas kodu saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1032 „Noteikumi par budžetu ieņēmu klasifikāciju”’.
Lai precizētu klasifikācijas kodu, lūdzam vērsties līdzekļu saņēmēja iestādē vai sazināties ar Valsts kases Budžeta izpildes un uzraudzības departamenta vecāko ekspertu Daini Šaripo (tel.67094328).

Atbildot uz Jūsu otro jautājumu, informējam, ka finanšu ministrs valsts vārdā galvojumu izsniedz, lai nodrošinātu prasības, kas izriet
no kredīta līguma, kas noslēgts starp aizņēmēju un banku. Valsts vārdā izsniegtais galvojums kalpo kā nodrošinājums kredīta līgumam tāpat kā hipotēka. Līdz ar to valsts galvotā kredīta izmantošanu regulē kredītlīguma nosacījumi. Pirms valsts galvojuma izsniegšanas finanšu ministrs izvērtē kredītlīguma nosacījumus,
aizņēmēja finansiālo stāvokli, ar aizņēmēju noslēdz līgumu par valsts galvojuma apkalpošanu
un nodrošinājuma līgumu. Līdz pilnīgai valsts galvotā kredīta atmaksai aizņēmējs maksā
par valsts galvojuma izmantošanu.

Detalizēta kārtība, kādā ir iespējams pretendēt un saņemt valsts galvojumu, ir aprakstīta
Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.501 „Kārtība, kādā gadskārtējā valsts
budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un
galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība”.

Ar cieņu
Valsts kase
(16.05.2011, 09:47)
Vēlos uzzināt, kā ir iespējams atgūt PVN summu, kas otru reizi kļūdaini samaksāta par preci, kas ievesta no ārzemēm? Tā kā uzņēmumam ir 2 konti, tad ar paris dienu starpību divas reizes veikta identiska PVN samaksa, kas bija javeic, tikai 1 reizi. Kā rīkoties šādā situācijā, lai atgūtu PVN, vai pārskaitutu summu uz citiem nodokliem?
Valsts kases atbilde
Labdien!
Informējam, ka Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) administrē nodevu, nodokļu un citu obligāto maksājumu iekasēšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontos, kā arī tikai VID var veikt šo maksājumu atmaksu vai rekvizītu maiņu. Līdz ar to lūdzam Jūs par kļūdaini veikto maksājumu interesēties atbilstošajā VID nodaļā (ja maksātājs ir juridiska persona – tad nodaļā, kur reģistrēts uzņēmums; ja maksātājs ir fiziska persona – tad nodaļā pēc deklarētās dzīvesvietas). Jautājumu gadījumā Jūs varat zvanīt arī uz VID informatīvo tālruni: 1898

Ar cieņu
Valsts kase
(13.05.2011, 13:32)
Mēs esam pašvaldības kapitālsabiedrība. Ja mēs ņemsim aizdevumu uz 10 gadiem ES projektu istenošanai, kāda varētu būt %likme?
Valsts kases atbilde
Labdien,

ar Valsts kases aktuālajām valsts aizdevumu procentu likmēm aizdevumiem latos Jūs varat iepazīties Valsts kases mājas lapā: http://www.kase.gov.lv/?object_id=6791.

Vēršam uzmanību, kas saskaņā ar 2010.gada 19.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.63 “Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 44.punktu aizdevuma līguma darbības laikā kapitālsabiedrība vēl maksā aizdevuma riska procentus līdz 5% gadā (minēto riska procentu likmes apmēru katrai kapitālsabiedrībai nosaka finanšu ministrs pēc kapitālsabiedrības iesniegto dokumentu izvērtēšanas). Savukārt saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu 46.punktu riska procentu likmi nepiemēro, ja kapitālsabiedrībai sniegts attiecīgās pašvaldības galvojums 100% apmērā no valsts aizdevuma apmēra.

Ar cieņu
Valsts kase
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017