Biežāk uzdotie jautājumi
Šeit Jūs varat iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un Valsts kases sniegtajām atbildēm.
(05.03.2008, 09:50)
Iestādes vadībā notikušas izmaiņas, tādēļ vēlamies papildināt eKases pakalpojumu lietotāju sarakstu ar personām, kurām būtu pieeja skatīšanās režīmam. Vienlaikus nevēlamies mainīt jau esošo lietotāju skaitu un viņu pieejas statusu. Kā mums būtu jārīkojas?
Valsts kases atbilde
Lai papildinātu eKases lietotāju skaitu, Jums jāaizpilda eKases lietotāju saraksta veidlapas (2 eksemplāros) par katru jauno lietotāju un jāiesniedz Jūs apkalpojošajā Valsts kases norēķinu centrā.

Veidlapas pieejamas Valsts kases mājas lapā http://www.kase.gov.lv/?object_id=1550

Neskaidrību gadījumā lūdzu vērsieties pie Jūs apkalpojošā Valsts kases norēķinu centra speciālistiem.
(22.11.2007, 16:39)
Vai sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas konts LV37TREL1060000220000 attiecas uz visiem maksātājiem Latvijā neatkarīgi no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) teritoriālās pakļautības?
Valsts kases atbilde
Visi nodokļu un nodevu maksājumi, kurus administrē VID attiecas uz tikai vienu attiecīgā nodokļa kontu. Tāpēc ļoti svarīgi ir, lai maksātājs savā maksājuma uzdevumā pareizi norādītu savu nodokļu maksātāja vai uzņēmuma reģistra reģistrācijas numuru, jo pēc šīs informācijas visi maksājumi VID sistēmā tiek piereģistrēti katrai konkrētajai VID nodaļai un nodokļu maksātājam.
(22.11.2007, 16:38)
Vai uz budžeta ieņēmumu kontiem (konta 9. cipars ir 1) tiek pārskaitīti visi budžeta maksājumi?
Valsts kases atbilde
Uz budžeta ieņēmumu kontiem ( konta 9. cipars ir 1) tiek pārskaitīti VID administrēti nodokļi un nodevu maksājumi. Ja saskaņā ar likumdošanu, budžeta iestādes ir pašu ieņēmumu saņēmējas, tad konta numurs uz kuru tiek pārskaitīti maksājumi ir cits (konta 9. cipars ir 5, 2, 8 vai 9).
(22.11.2007, 16:38)
Vai nekustamā īpašuma nodoklis un zemes nodokļa parādi tiek pārskaitīti uz Valsts kases kontu Latvijas Bankā?
Valsts kases atbilde
Nē, jo šo nodokli administrē pašvaldības. Šie pārskaitījumi jāveic uz pašvaldību budžetu kontiem kredītiestādēs.
(22.11.2007, 16:38)
Vai uz Latvijas Bankas vienoto kontu tiek pārskaitīti Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi?
Valsts kases atbilde
Jā, no 2004.gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi ir jāpārskaita uz Valsts kases kontu Latvijas Bankā (konts LV91TREL1060000110000). Nodokļa maksātājiem, kuri dzīvo Rīgas pilsētas, Liepājas pilsētas un Ventspils pilsētas teritorijā, vai darba devējiem, kuri atrodas minēto pašvaldību administratīvajā teritorijā, iedzīvotāju ienākuma nodokli no pašvaldības teritorijā dzīvojošo darba ņēmēju darba samaksas jāieskaita līdzšinējā atbilstīgās pašvaldības budžeta kontā, bet nodokļa summas no pārējo darba ņēmēju darba samaksas – augstāk norādītajā Valsts kases kontā.
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017