Kredītkartes
Publicēts: 28.11.2007   |   Atjaunots: 24.03.2016

Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu pakalpojums paredzēts Valsts kases klientiem (izņemot zvērinātiem tiesu izpildītājiem, komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem), kuriem atvērti konti Valsts kasē komandējumu, darba braucienu un avansa izdevumu ar norēķinu personām veikšanai, izmantojot kredītkarti (VISA Business). Pakalpojums nav paredzētas atlīdzības, nodokļu un nodevu maksājumu un maksājumu par finanšu pakalpojumiem veikšanai.

Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu pakalpoju Valsts kase nodrošina ar AS „Swedbank” starpniecību, saskaņā ar starp Valsts kasi un AS Swedbank 2015.gada 10.septembrī noslēgto Līgumu par Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu apkalpošanu Nr. VKI/K/15/522. Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu pakalpojumu Valsts kase nodrošina saskaņā ar starp Valsts kasi un maksājumu pakalpojumu sniedzēju noslēgtajā līgumā par Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu apkalpošanu noteikto kārtību.

Valsts kase piemēro klientiem maksu par Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu pakalpojumu saskaņā ar starp Valsts kasi un maksājumu pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līguma par Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu apkalpošanu noteikumiem.

Sīkāku informāciju par Pakalpojuma saņemšanas kārtību un lietošanas noteikumiem var saņemt, sūtot jautājumus uz e-pastu: ekase@kase.gov.lv vai sazinoties ar Klientu apkalpošanas centra darbiniekiem pa tālr.: 67094368,  izvēloties sarunas tematu - citi jautājumi taustiņš 1.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017