Jaunumi

Ceturtdien, 28.aprīlī, tika izsolītas valsts parādzīmes ar dzēšanas termiņu 2016.gada 23.maijā.

Sagatavots valsts parāda vadības biļetens, kurā atspoguļota Valsts kases īstenotās valsts parāda vadības attīstība 2016.gada 1.ceturksnī.

Ceturtdien, 28.aprīlī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole.

Trešdien, 13.aprīlī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2019.gada 12.februārī.

Trešdien, 13.aprīlī notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Trešdien, 30.martā, tika izsolītas valsts parādzīmes ar dzēšanas termiņu 2016.gada 22.aprīlī.

Trešdien, 30.martā notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole.

Trešdien, 16.martā, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2020 gada 5.jūnijā.

Trešdien, 16.martā, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Trešdien, 9.martā, tika izsolīti valsts parādzīmes ar dzēšanas termiņu 2016.gada 22.jūlijā.

Arhīvs
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2016