Uzskaite
Publicēts: 28.01.2008   |   Atjaunots: 24.05.2017

2013.gada 10.decembra grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti".

 MK Nr. 1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti".

 

Informācija par finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma kritēriju izvērtēšanu un noteikšanu

Skaidrojums par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu (pasākumu) ietvaros radušos saistību un prasību uzskaiti

Skaidrojums par pamatlīdzekļa izslēdzamās daļas vērtības aprēķinu, piemērojot amortizēto aizstāšanas izmaksu metodi (AAIM)

Skaidrojums un tā pielikums par informācijas tehnoloģiju sistēmu pakalpojumu kapitalizāciju.

Skaidrojums zālienu un teritorijas labiekārtošanas darbu izmaksu uzskaitei

 

Jautājumi/ atbildes:

Aktīvu uzskaite

Prasību uzskaite

Transfertu uzskaite

Saistību uzskaite

Par piekritīgās zemes uzskaiti

PL klasificēšana grāmatvedības uzskaites kontos

E-grāmatu uzskaite

 

Euro ieviešana

 

Transfertu kodu pāri publicēti Finanšu ministrijas mājas lapas sadaļā: Valsts budžets\ Metodika. Meklēt lapas apakšā: Transferti

Finanšu ministrijas skaidrojums1 un skaidrojums 2 pašvaldībai par transfertu kodu piemērošanu.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017