ePārskati
Publicēts: 20.11.2007   |   Atjaunots: 23.11.2016

ePārskatu sistēma ir paredzēta, lai nodrošinātu un atbalstītu valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji atvasinātu publisku personu, budžeta nefinansētu iestāžu, ostu, brīvostu un kapitālsabiedrību, kā arī citu iestāžu, kam normatīvajos aktos ir noteikta ePārskatu lietošana, finanšu un budžeta izpildes pārskatu pārvaldību un tiešsaistes informācijas apmaiņu ar Valsts kasi. ePārskati nodrošina pilnu budžeta vadības ciklu – no budžeta plānošanas līdz tā izpildei un izpildes uzraudzībai.

Lai saņemtu ePārskatu pakalpojumu, klientam jāiepazīstas ar Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumiem Nr. 386 “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu” un jāiesniedz pieteikumi ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietošanai par lietotājiem (par katru klienta pilnvaroto pārstāvi) un iestādēm. Pieteikumi jāaizpilda datorrakstā un jāiesniedz Valsts kasei – papīra formā, apliecināti ar parakstu, jānosūta vai jāiesniedz Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050, vai elektroniska dokumenta veidā jānosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv

Konsultācijas sistēmas lietošanas neskaidrību gadījumā var saņemt, sūtot jautājumus uz e-pastu: ekase@kase.gov.lv vai sazinoties ar Klientu apkalpošanas centra darbiniekiem pa tālr.: 67094368,  izvēloties sarunas tematu – konsultācijas par eKase, ePlāni vai ePārskati lietošanu taustiņš 2

Par jautājumiem, kas saistīti ar pārskatu sagatavošanu un apstiprināšanu, pieejamo darba vietu vai veidlapām, lūdzam sazināties ar Pārskatu departamenta atbildīgajiem darbiniekiem (pašvaldībām).

Pieslēgties ePārskatiem

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017