Grāmatvedības departaments
Publicēts: 23.11.2007   |   Atjaunots: 22.10.2015

Grāmatvedības departaments
 
Galvenās funkcijas:

  • sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai Valsts kases budžeta projektu ar paskaidrojumiem nākamajam saimnieciskajam gadam pa visām programmām un apakšprogrammām
  • nodrošināt grāmatvedības uzskaites organizāciju atbilstoši grāmatvedības instrukcijai valsts budžeta iestādēm
  • veikt norēķinus ar juridiskām un fiziskām personām
  • nodrošināt, ka Valsts kasei piešķirtie budžeta līdzekļi tiek izlietoti pareizi un ekonomiski atbilstoši piešķirtajiem asignējumiem un paredzētajiem mērķiem saskaņā ar apstiprinātām izdevumu tāmēm, kā arī
  • uzraudzīt materiālo un nemateriālo vērtību saglabāšanu to glabāšanas un ekspluatācijas vietās
  • sagatavot Valsts kases budžeta izpildes pārskatus un paskaidrojumus. 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017