Vērtspapīru emisija
Publicēts: 13.11.2007   |   Atjaunots: 02.03.2017

Valsts vērtspapīru emisija tiek veikta saskaņā ar Valsts kases izstrādāto valsts vērtspapīru emisijas grafiku vienam gadam, kurā tiek norādīti plānotie izsoles datumi, piedāvātie vērtspapīru veidi un to apjomi. Parasti kopējā finansēšanas nepieciešamība jeb piedāvātais vērtspapīru emisijas apjoms tiek sadalīts – 80% konkurējošai daudzcenu izsolei un atlikušais apjoms – 20% procentu apmērā nekonkurējošā fiksētas likmes izsolē.

Atkarībā no finansēšanas nepieciešamības un situācijas finanšu tirgū piedāvātie apjomi var mainīties. Tā, piemēram, viena un trīs mēnešu parādzīmes tiek piedāvātas tikai atkarībā no finansēšanas nepieciešamības, savukārt sešu un divpadsmit mēnešu parādzīmes parasti tiek piedāvātas 4-12 reizes gadā. Ievērojot finansēšanas nepieciešamību un novērtējot reālo situāciju vietējā naudas tirgū, vidēja un ilgtermiņa obligācijas tiek piedāvātas noteiktas emisijas programmas ietvaros.

Rīkojumi par vērtspapīru emisiju

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017