Izsoles
Publicēts: 13.11.2007   |   Atjaunots: 15.05.2017

Patlaban tiek rīkotas divu dažādu veidu izsoles:

  • konkurējošās daudzcenu izsoles, kuras rīko Valsts kase biržas NASDAQ Riga elektroniskajā tirdzniecības sistēmā Genium INET. Izsoles parasti notiek trešdienās. Norēķins par vērtspapīriem parasti tiek veikts divas dienas vēlāk, ja Valsts kase nav noteikusi citu datumu. Izsoles pieteikumos dalībnieki norāda solīto vērtspapīru apjomu un peļņas likmi.
    Valsts kasei ir tiesības noteikt ierobežojumus attiecībā uz izsolē iegādājamo vērtspapīru apjomu.

  • nekonkurējošas fiksētas likmes apjoma izsoles, kuras organizē Valsts kase biržas NASDAQ Riga elektroniskajā tirdzniecības sistēmā Genium INET. Izsoles parasti tiek rīkotas trešdienās, pēc konkurējošās izsoles. Pieteikumus, kuros izsoles dalībnieki norāda iegādājamo vērtspapīru apjomu, apmierina proporcionāli pieteikumā norādītajiem vērtspapīru nominālvērtību apjomiem par konkurējošā daudzcenu izsolē noteikto vidējo svērto peļņas likmi.
    Dalībnieks pieteikumos var norādīt tikai tādu vērtspapīru nominālvērtību apjomu, kurš nepārsniedz Valsts kases piedāvāto vērtspapīru apjomu atbilstošajā konkurējošā izsolē.

Fiksētā ienākuma likme

Fiksētā ienākuma likmi nosaka kā vidējo svērto peļņas likmi no konkurējošā daudzcenu izsolē apstiprinātajiem valsts vērtspapīru solījumiem, kas noapaļota uz leju līdz tuvākai 1/8 viena procenta likmes daļai. Neskatoties uz to, šo likmi Valsts kase var noteikt jau iepriekš attiecīgajā rīkojuma par valsts vērtspapīru izlaišanu.

Fiksētā ienākuma likme apgrozībā esoša valsts vērtspapīru laidiena atkārtotas emisijas gadījumā paliek nemainīga no šī valsts vērtspapīru laidiena pirmās emisijas.

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017