Publiskie iepirkumi
Publicēts: 13.03.2009   |   Atjaunots: 30.06.2015

2015. gada publisko iepirkumu līgumu reģistrs

Atklāts konkurss "Finanšu ministrijas resora institūciju centralizētais finanšu vadības, grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas "CRVS HORIZON" koda uzturēšana, identifikācijas Nr.VK/2015/11

Iepirkuma procedūra "Valsts kases informācijas drošības pārbaudes", identifikācijas Nr. VK/2015/08 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Iepirkuma procedūra " Biroja mēbeļu izgatavošana, piegāde un montāža, identifikācijas Nr. VK/2015/10 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Iepirkuma procedūra "Tīkla infrastruktūra sekundārajam datu centram”, identifikācijas Nr.VK/2015/09 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Iepirkuma procedūra „RSA Authentication Manager programmatūras versijas atjaunināšana, tehniskais atbalsts un uzturēšana”,identifikācijas Nr.VK/2015/06 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Atklāts konkurss „Latvijas publiskā sektora grāmatvedības uzskaites vadlīniju (standartu) un to piemērošanas rokasgrāmatu izstrāde un apmācību nodrošināšana” identifikācijas Nr. VK/2015/01. Uzmanību! Grozīts konkursa nolikums, un mainīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš no 25.03.2015. plkst.11.00 uz 14.04.2015. plkst.12.00.

Iepirkuma procedūra "Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi”, identifikācijas Nr.VK/2014/17 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Atklāts konkurss "Budžeta elektronisko norēķinu sistēmas eKase uzturēšana un papildināšana" identifikācijas Nr.VK/2013/17 Uzmanību! Grozīts konkursa nolikums, un mainīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš no 10.04.2014. plkst.11.00 uz 30.04.2014. plkst.11.00.

Sarunu procedūras “Oracle programmatūras licenču uzturēšana un tehniskā atbalsta pakalpojuma iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VK/2013/19 izvēles pamatojums

Sarunu procedūras “Standarta SAP programmatūras licenču uzturēšanas un atbalsta pakalpojums”, iepirkuma identifikācijas Nr. VK/2013/15 izvēles pamatojums

Sarunu procedūras “Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas (VVBPIIS) pielāgošana euro”, iepirkuma identifikācijas Nr. VK/2012/24 izvēles pamatojums

Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta iepirkuma procedūru uzaicinājumi, komisijas lēmumi un līgumi

Arhīvs

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2015