Valūtas tirgus darījumi
Publicēts: 08.02.2010   |   Atjaunots: 16.04.2014

Valsts kases veikto konvertāciju (uzskaitot pēc darījuma veikšanas datuma) kopējais apjoms no 2011 gada sākuma līdz 01.01.2012. ir 1 341 milj. latu.

Valsts kases veikto konvertāciju (uzskaitot pēc darījuma veikšanas datuma) kopējais apjoms no 2012.gada sākuma līdz 01.01.2013. ir 774,9 milj. latu.

Valsts kases veikto konvertāciju (uzskaitot pēc darījuma veikšanas datuma) kopējais apjoms no 2013.gada sākuma līdz 01.01.2014. ir 305 milj. latu.

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2014