Aizdevumi
Publicēts: 12.02.2010   |   Atjaunots: 24.08.2016


Valsts kase saskaņā ar finanšu ministra pilnvarojumu veic valsts budžeta aizdevumu izsniegšanu un apkalpošanu. Valsts aizdevumu apjomus katru gadu nosaka gadskārtējā valsts budžeta likumā. Valsts kase valsts aizdevumus izsniedz pašvaldībām, valsts speciālā budžeta izpildītājiem, kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, un vairāku pašvaldību veidotām kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus, kā arī tiem zinātniskajiem institūtiem un augstskolām, kam ir noteikts atvasinātas publiskas personas statuss un citiem valsts aizdevumu saņēmējiem, ja tas noteikts gadskārtējā valsts budžeta likumā.

Valsts kasei ir plaša pieredze, administrējot no valsts budžeta izsniegtos aizdevumus. Tādēļ ikviens, kas var pretendēt uz valsts aizdevumu, izvērtējot savas finansēšanas nepieciešamības, var vērsties pie Valsts kases speciālistiem, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko un izdevīgāko aizdevumu tieši Jūsu vajadzībām.

Valsts kases piedāvātās priekšrocības:

  • kontu atvēršana un uzturēšana (bez komisijas maksas);konta apkalpošana (bez komisijas maksas);
  • iekšzemes un ārvalstu pārskaitījumu veikšana (bez komisijas maksas);
  • procenti par konta atlikumu;
  • konsultācijas par aizdevumu klasifikāciju;
  • pirmstermiņa atmaksa bez soda sankcijām;
  • procentu likmes pārskatīšana (bez komisijas maksas);
  • nākotnes darījumu slēgšana (forward un swap darījumi);
  • līdzekļu izvietošana Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīros.

Nosacījumi

Aizdevuma pieprasījums

Aizdevuma vai aizdevuma daļas izmaksas pieprasījums

Aizdevumu likmes euro

Normatīvie akti

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017