Valsts parāda vadības mēneša operatīvie pārskati
Publicēts: 08.06.2010   |   Atjaunots: 26.07.2016

Valsts kase līdz katra mēneša 17. datumam  apkopoja operatīvos datus par valsts iekšējo un ārējo parādu, neto valūtas parādu, atspoguļojot kopējo tīro valsts parādu. Pārskats tika sagatavots un publicēts līdz 2016.gada 30.jūnijam

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017