Valsts parāda vadības mēneša operatīvie pārskati
Publicēts: 08.06.2010   |   Atjaunots: 18.03.2016

Valsts kase līdz katra mēneša 17. datumam apkopo operatīvos datus par valsts iekšējo un ārējo parādu, neto valūtas parādu, atspoguļojot kopējo tīro valsts parādu.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2016