2. sējums "Bilances un to pielikumi"
Publicēts: 30.06.2010   |   Atjaunots: 08.10.2010

1.

Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2009.gada 31.decembri

Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

2.

Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2009.gada 31.decembri

Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

3.

Informācija par ministriju un centrālo valsts iestāžu debitoriem 2009.gadā

4.

Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoriem 2009.gadā

5.

Informācija par ministriju un centrālo valsts iestāžu kreditoriem 2009.gadā

6.

Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu kreditoriem 2009.gadā

7.

Ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2009.gadā

8.

Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2009.gadā

9.

Ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 2009.gada kustības pārskats

10.

Pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 2009.gada kustības pārskats

11.

Ministriju un centrālo valsts iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu 2009.gada kustības pārskats

12.

Pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu 2009.gada kustības pārskats

13.

Pārskats par ministriju un centrālo valsts iestāžu aizņēmumiem 2009.gadā

14.

Pārskats par pašvaldību aizņēmumiem 2009.gadā

15.

Pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz 2009.gada 31.decembri

16.

Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 2009.gada 31.decembri

17.

Pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 2009.gada 31.decembri

Valsts budžeta finanšu bilance uz 2009.gada 31.decembri

Skaidrojums valsts budžeta finanšu bilancei

18.

Valsts budžeta parāda saistību pārskats (uz 2006., 2007., 2008. un 2009.gada beigām)

19

Pārskats par valsts parādu 2009.gadā

19.1.

Valsts ārējā parāda 2009.gada pārskats

19.2.

Valsts iekšējā parāda 2009.gada pārskats

20.

Pārskats par valsts aizdevumiem 2009.gadā

20.1.

Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā pašvaldību budžetam

20.2.

Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā valsts budžetam

20.3.

Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā kapitālsabiedrībām

20.4.

Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par sliktajiem kredītiem, kurus administrē A/S „SEB banka” un kurus no A/S „SEB banka” administrēšanā pārņēmusi Valsts kase

20.5.

Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par sliktajiem kredītiem, kurus administrē A/S „Latvijas Krājbanka” un kurus no A/S „Latvijas Krājbanka” administrēšanā pārņēmusi Valsts kase

20.6.

Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā kapitālsabiedrībām un privātpersonām

20.7.

Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par A/S „Latvijas Gāze” pārņemtajiem aizdevumiem nacionālajā valūtā

20.8.

Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā pašvaldību budžetam

20.9.

Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā valsts budžetam

20.10.

Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā pašvaldību budžetiem (valsts dāvinājumam piesaistītie aizdevumi)

20.11.

Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par zembilances prasībām ārvalstu valūtā

21.

Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 2009.gadā

22.

Izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem 2009.gada 31.decembrī

23.

Valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze no 2010. līdz 2014.gadam

24.

Valsts izsniegto galvojumu 2009.gada pārskats

25.

Valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz 2009.gada 31.decembri

26.

Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2009.gada 31.decembri

Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves bilance uz 2009.gada 31.decembri

Skaidrojums ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finanšu bilancei

27.

Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2009.gadā

28.

Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu investīcijām 2009.gadā

29.

Izziņa par ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu atlikumiem 2009.gada 31decembrī

30.

Pārskats par ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu kustību pa finansēšanas avotiem 2009.gadā

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017