Valsts kases amatpersonām izmaksātais atalgojums
Publicēts: 15.07.2010   |   Atjaunots: 14.03.2017

Valsts kases amatpersonām izmaksātais atalgojums 2017.gada februārī

Agija Svilāne

Agnese Šteina-Konceviča

Agnese Podniece

Agnese Dāboliņa

Aiga Vīksna

Aija Buša

Ainārs Geiba

Aiva Capa

Aivars Reimanis

Anaita Akopjana

Anda Pudāne

Anda Turina

Andis Priekulis

Andrejs Lipskis

Andris Pārups

Andris Rutkis

Andris Uskāns

Anita Popova

Anita Brimere

Anita Saulīte

Anita Ozola

Anita Klimane

Anna Sticere

Annija Vītiņa

Antra Lange

Antra Vilcāne

Antra Bērziņa

Armīns Gasjūns

Baiba Svīķe

Beata Briede

Dace Liepiņa

Dace Šmite

Dace Ancāne

Dace Klints

Dace Krasovska

Dace Vecvērdiņa

Daiga Kļaviņa

Dainis Šaripo

Daira Ozoliņa

Dana Strādere

Dana Rutkovska

Edīte Tīse

Egita Ķirpe

Ēvija Karnīte

Ginta Millere

Ginta Kārkliņa

Gita Kļaviņa

Gita Kalpinova

Guna Bautre

Gunta Medne

Guntars Miemis

Ģirts Helmanis

Ieva Cunska

Ilona Verita Prūse

Ilze Baltraite

Ilze Kausa

Ilze Jānīte

Ilze Meldere

Imandra Galandere-Zīle

Imants Spilbergs

Ināra Auziņa

Ināra Brīvvīra

Indra Bobrovska

Indra Lapiņa

Inese Vegnere

Inese Stjade

Inese Sirbu

Inese France

Inese Sudare

Inese Ozoliņa

Inese Svarinska

Ineta Miķelsone

Inga Vjatere

Inga Meļņicka

Inga Cīrule

Inga Milča

Ingmārs Kālis

Ingūna Lazdiņa-Ķuze

Inita Naumane

Inta Markuna

Irēna Senkāne

Irēna Šuksta

Irita Griga

Irīna Trence

Iveta Morusa

Jānis Lazdāns

Jānis Voits

Jānis Rozenbergs

Jānis Pone

Jānis Gradkovskis

Jeļena Kirejeva

Jeļena Malkova

Jevgēnija Jalovecka

Jolanta Gončare

Juris Uzulāns

Jūlija Tretjakova

Karīna Zencova

Kaspars Riks

Kaspars Braže

Kaspars Bizuns

Kaspars Āboliņš

Kristaps Veidmanis

Kristaps Hahelis

Kristina Mordaņa

Kristīne Timšane

Kristīne Kaptjuga

Laila Kelmere

Laura Kļaviņa

Lauris Vāvere

Lāsma Spūle-Gorbunova

Liene Apsīte-Berzinska

Ligita Agleniece

Linda Raituma

Linda Meļihova

Linda Ozola

Līga Elerte

Līga Ozola

Līga Ozola

Lolita Vanaga

Madara Jēkabsone

Maija Kantāne

Marija Sekane

Marina Gintere

Māris Ervalds

Mārtiņš Linde

Mārtiņš Prikulis

Mudīte Collenkopfa

Oskars Salniņš

Raimonds Baltiņš

Ralfs Zariņš

Regīna Uļjanova

Renāte Fjodorova

Rimma Tamma

Rita Mozais

Ruta Ļebedeva

Sandija Krūmiņa-Pēkšena

Sandis Putniņš

Sandra Gīle

Sandra Kalniņa

Sandra Stale

Sandra Platniece

Sandra Raita

Sandra Zagare-Zagurska

Sanita Andersone

Sanita Maļina

Santa Zvaigzne

Santa Lakševica

Sarmīte Pauniņa

Sarmīte Jumīte

Sarmīte Jakuševiča

Signe Krūmiņa

Silvija Lansmane

Uldis Levans

Una Sīle

Viktors Kačalovs

Vineta Parfenkova

Vita Gajevska-Martukāne

Vlada Putne

Zanda Gintere

Zanda Šulca

Zane Pastore

Zane Pūliņa

Zane Martinsone

Žanis Lulle
 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017