Valsts kases amatpersonām izmaksātais atalgojums
Publicēts: 15.07.2010   |   Atjaunots: 15.09.2017

Izmaksātais atalgojums 2017. gada augusta mēnesī

Agija Svilāne

Agnese Vereba

Agnese Podniece

Agnese Dāboliņa

Aiga Vīksna

Aija Buša

Ainārs Geiba

Aiva Capa

Aivars Reimanis

Anaita Akopjana

Anda Pudāne

Anda Turina

Andis Priekulis

Andrejs Lipskis

Andris Pārups

Andris Rutkis

Andris Uskāns

Anita Popova

Anita Brimere

Anita Saulīte

Anita Ozola

Anita Klimane

Anna Sticere

Annija Vītiņa

Antra Lange

Antra Vilcāne

Armīns Gasjūns

Baiba Svīķe

Beata Briede

Dace Liepiņa

Dace Šmite

Dace Ancāne

Dace Klints

Dace Krasovska

Dace Vecvērdiņa

Daiga Kļaviņa

Dainis Šaripo

Daira Ozoliņa

Dana Strādere

Dana Rutkovska

Edīte Tīse

Ēriks Tamanis

Ēvija Karnīte

Ginta Millere

Ginta Kārkliņa

Gita Kalpinova

Gita Kļaviņa

Gunda Laizāne

Gunta Medne

Guntars Miemis

Ieva Kvile

Ieva Cunska

Ilona Verita Prūse

Ilze Baltraite

Ilze Kausa

Ilze Dukāte

Ilze Bračule

Ilze Meldere

Imandra Galandere-Zīle

Imants Spilbergs

Ināra Auziņa

Ināra Brīvvīra

Indra Bobrovska

Indra Lapiņa

Inese Vegnere

Inese France

Inese Stjade

Inese Sirbu

Inese Sudare

Inese Ozoliņa

Inese Svarinska

Ineta Miķelsone

Inga Vjatere

Inga Meļņicka

Inga Cīrule

Inga Leimane

Inga Milča

Ingmārs Kālis

Ingūna Lazdiņa-Ķuze

Inita Naumane

Inta Markuna

Irēna Senkāne

Irēna Šuksta

Irita Griga

Irīna Trence

Iveta Morusa

Jānis Lazdāns

Jānis Voits

Jānis Rozenbergs

Jānis Pone

Jeļena Kirejeva

Jeļena Malkova

Jevgēnija Jalovecka

Jolanta Gončare

Jūlija Tretjakova

Karīna Zencova

Kaspars Riks

Kaspars Braže

Kaspars Bizuns

Kaspars Āboliņš

Kitija Kairēna

Kristaps Hahelis

Kristina Mordaņa

Kristīne Timšane

Laila Kelmere

Laura Kļaviņa

Lauris Vāvere

Lāsma Spūle-Gorbunova

Liene Apsīte-Berzinska

Ligita Agleniece

Linda Raituma

Linda Meļihova

Linda Ozola

Līga Elerte

Līga Ozola

Lolita Vanaga

Madara Jēkabsone

Maija Kantāne

Marija Sekane

Marina Gintere

Māris Ervalds

Mārtiņš Linde

Mārtiņš Prikulis

Mudīte Collenkopfa

Oskars Salniņš

Raimonds Baltiņš

Ralfs Zariņš

Regīna Uļjanova

Renāte Fjodorova

Rimma Tamma

Rita Indāne

Ruta Ļebedeva

Rūdolfs Krēgers

Sandija Krūmiņa-Pēkšena

Sandis Putniņš

Sandra Gīle

Sandra Kalniņa

Sandra Vītola

Sandra Stale

Sandra Platniece

Sandra Zagare-Zagurska

Sanita Maļina

Santa Zvaigzne

Santa Lakševica

Sarmīte Pauniņa

Sarmīte Jumīte

Sarmīte Jakuševiča

Signe Krūmiņa

Silvija Lansmane

Tatjana Semeņeca

Uldis Levans

Una Sīle

Vineta Parfenkova

Vita Zaharova

Vlada Putne

Zanda Gintere

Zane Pastore

Zane Pūliņa

Zane Martinsone

Zane Rekšāne

Žanis Lulle
 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017