Valsts kases budžeta izlietojums
Publicēts: 15.07.2010   |   Atjaunots: 21.06.2017

 

Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdām

Īss paskaidrojums par attiecīgajā grupā iekļautajiem nodarbinātajiem

Nodarbināto skaits

Vidēji*

2006.g.

Vidēji*

2007.g.

Vidēji*

2008.g.

2009.g. sākotnējā budžetā plānots

2009.g. budžeta 1.grozījumi (12.2008.) uz 30.01.2009.

2009.g. budžeta 2.grozījumi (06.2009.) uz 15.08.2009.

Uz 01.02.2010.

Uz 01.02.2011.

Uz 01.02.2012.

Uz 01.02.2013.

Uz 01.02.2014.

Virs 2500 Ls (3557.18 EUR)

iestādes vadība

0

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

2000-2500 Ls (2845.74 - 3557.18 EUR)

iestādes vadība

1

2

2

2

2

1

1

0

0

0

0

1500-2000 Ls (2134.31 - 2845.74 EUR)

iestādes vadība, struktūrvienību vadītāji

2

3

10

18

7

2

2

3

3

3

3

1000-1500 Ls (1422.87 - 2134.31 EUR)

struktūrvienību vadītāji un vietnieki

14

28

30

34

38

27

25

19

21

27

26

500-1000 Ls (711.44 -  1422.87 EUR)

struktūrvienību vadītāji un vietnieki, vecākie speciālisti, speciālisti

85

137

157

177

161

147

145

141

143

141

149

300-500 Ls (426.86 -  711.44 EUR)

vecākie speciālisti, speciālisti, fiziskā darba darītāji

128

75

46

27

25

12

15

16

19

10

12

Zem 300 Ls (426.86 EUR)

Speciālisti, fiziskā darba darītāji

20

5

3

2

2

1

0

0

0

0

0

Kopā:

250

251

250

261

236

190

188

179

186

181

190

 

  Finansējuma apjoms (tūkst. Ls) Finansējuma apjoms (tūkst. EUR) Finansējuma apjoms (tūkst. EUR) Finansējuma apjoms (tūkst. EUR) Finansējuma apjoms (tūkst. EUR)
(EKK kods) 2013.gada budžets tūkst. Ls 2014.gada budžets tūkst. EUR 2015.gada budžets tūkst. EUR 2016.gada budžets tūkst. EUR 2017.gada budžets tūkst. EUR
Obligāti aizpildāmā informācija          
Atalgojums [ii] (EKK1100) 2173 3464 3571 3876 3711
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas [iii] (EKK1200) 634 1118 1160 1146 1146
Komandējumi [iv] (EKK2100) 45 55 59 78 91
Sakaru pakalpojumi [v] (EKK2210) 181 256 314 279 231
Remontdarbi un uzturēšana [vi] (EKK2240) 228 371 189 159 187
Telpu īre / noma [vii] (EKK2261) 130 183 182 182 182
Maksa Ls par 1 m2 , ja telpas tiek nomātas 2,54 3,61 3,61 3,61 3,61
Auto noma / iegāde [viii] (EKK2262+EKK5231) 5 16 11 11 14
Degviela (EKK2322) 6 9 3 3 3,5
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai [ix] (EKK2231) 0,6 1 2 2 2
           
Informācija par iestādes rīcībā esošajām automašīnām          
Marka, modelis Izlaides gads Norādīt nomā vai īpašumā      
Ford Mondeo 2017 nomā nomā nomā nomā
Opel Astra 2017 nomā nomā nomā nomā

 


 

* - Vidējais rādītājs no datiem, kas aprēķināti uz gada sākumu un gada beigām.

 


 

[i] EKK koda skaidrojumu, kas atbilst Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, norāda zem tabulas, vai citā sabiedrībā uztveramā veidā

[ii] EKK1100 - norāda darbinieka mēneša amatalgu, piemaksas un prēmijas. Mēneša amatalgu uzskaita visiem iestādes personāla sarakstos esošajiem darbiniekiem, kā arī citām fiziskajām personām (personas, kas nav reģistrējušās kā nodokļu maksātāji (pašnodarbinātas personas))

[iii] EKK1200 - Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

[iv] EKK2100 – Iekšzemes un ārzemju komandējumi un dienesta braucieni

[v] EKK2210 - Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

[vi] EKK2240 – uzskaita visu līgumdarbu (ar juridiskajām personām) izdevumus par ēku, būvju un ceļu uzturēšanu un kārtējo remontu, izdevumus par transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu un aparātu uzturēšanu vai kārtējo un kapitālo remontu: telpu, iekārtas un inventāra remontu, mīkstā inventāra un apģērba remontu, medicīnisku un citu iekārtu tehnisko apkalpošanu, piegādes izdevumus, izdevumus par malkas sagatavošanu, ēku, pagalmu, ielu un ietvju tīrīšanu un labiekārtošanu, asenizāciju, dezinfekciju, dezinsekciju, veļas mazgāšanu, sociālo un kultūras iestāžu sanitāri higiēnisko apkalpošanu, ieslodzījuma vietu, robežu zonu nožogojumu ierīkošanu un apkalpošanu, izdevumus par citiem pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš

[vii] EKK2261 - Ēku, telpu īre un noma

[viii] EKK2262+EKK5231 - uzskaita izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu nomu (arī operatīvo līzingu), ietverot maksu par apdrošināšanu, tehnisko apskati, remontu, riepu maiņu un glabāšanu, tehnisko apkopi un citu samaksu juridiskajai personai saskaņā ar noslēgto līgumu, kā arī transportlīdzekļu nomu budžeta iestādes funkciju īstenošanai, kā arī izmaksas un izdevumus tādiem pamatlīdzekļiem kā automobiļi, motocikli, velosipēdi, piekabes, puspiekabes, dzelzceļa lokomotīves un citi transportlīdzekļi

[ix] EKK2231 – uzskaita iestādes administratīvos izdevumus oficiālu citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu saimnieciskai apkalpošanai, kā arī sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumus (informatīvie materiāli, kancelejas preces, telpu noma sanāksmju, konferenču un citu pasākumu organizēšanai). Apspriežu, kursu, semināru, konferenču, kongresu un citu pasākumu organizēšanas izdevumus (telpu īre, transporta un tulkošanas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi)

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017