Lietotāju ceļvedis
Publicēts: 08.09.2010   |   Atjaunots: 20.11.2015

20.11.2015.
Informatīvā semināra ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību atbildīgajiem finanšu darbiniekiem „2015. gada pārskata un finanšu uzskaites aktualitātes” prezentāciju materiālus lūdzu skatīt šeit:

Valsts kase (PD)
Valsts kase (KAPAD)
Valsts kontrole (ministrijām 24.11.2015.)
FM (FVMD)
FM (PFDUFD)
LNKC
LVC
VID
Kokneses novada pašvaldība
Kocēnu novada pašvaldība
Saulkrastu novada pašvaldība

Seminārs notiks š.g. 23., 24., 27. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 4. stāva zālē, Rīgā, Peldu ielā 25.

01.11.2013.
ePārskatu Lietotāja ceļvedis

 

 

 

 

 

08.11.2012.
Prezentācija par gada pārskata dokumentu noformēšanu, izmaiņām 2012.gada pārskata veidlapās un izmaiņām salīdzināšanās periodā.

13.12.2011.
Prezentācija par pašvaldību budžeta plānošanu ePārskatos

06.12.2010.
Prezentācija par pārskatu parakstīšanu (auditoriem)

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2015