Par projektu
Publicēts: 21.10.2010   |   Atjaunots: 12.11.2012

SEPA - vienotā euro maksājumu telpa

SEPA projekts ir solis vienotā Eiropas tirgus virzienā. Tas paredz, ka ikviens klients jebkur Eiropā varēs veikt bezskaidras naudas maksājumus euro tikpat ātri, droši un vienkārši, kā pašlaik var veikt iekšzemes maksājumus.

Lai izstrādātu Latvijas Nacionālo SEPA plānu, 2008.gadā tika pieņemts lēmums dibināt Nacionālo SEPA darba grupu, iekļaujot tajā arī Valsts kases pārstāvi. Plāns nosaka SEPA projektā iesaistīto pušu lomas, veicamos darbus, kā arī periodu, kādā SEPA maksājumus plānots pilnībā ieviest Latvijas maksājumu tirgū. Projekta ietvaros Latvijā SEPA kredīta pārvedumu prasības attiecinās tikai uz euro veiktajiem kredīta pārvedumiem. Plāna pirmā versija tika apstiprināta 2009.gada beigās Finanšu ministrijas Naudas un maksājumu sistēmu darba grupā.

Valsts kase 2009.gada 27.janvārī pauda apņemšanos pielāgot iekšējās maksājumu apstrādes informācijas sistēmas SEPA prasībām atbilstošajai Latvijas Bankas elektroniskajai klīringa sistēmai (turpmāk - EKS) saskaņā ar EKS attīstības plāna termiņiem. Sākot ar 2010.gada 9.novembri, Valsts kase veic un saņem SEPA kredīta pārvedumus, izmantojot EKS.

Valsts kases veiktie pasākumi, lai nodrošinātu SEPA kredīta pārvedumu prasību izpildi:

  • 2009.gada 27.janvārī izveidota darba grupa;
  • 2009.gada 19.oktobrī apstiprināts SEPA prasību ieviešanas plāns;
  • atbilstoši plānā noteiktajam:
  1. apkopota nepieciešamā informācija (no Eiropas Maksājumu padomes dokumentiem, EKS funkcionālā apraksta u.c. saistītajiem dokumentiem) par vienotajām procedūrām un tehniskajiem standartiem;
  2. nodrošināta programmatūras prasību specifikācijas izstrāde un atbilstošas izmaiņas sistēmā;
  3. veikti Latvijas Bankas noteiktie obligātie euro EKS testi;
  4. ar 2010.gada 2.septembri no Eiropas Maksājumu padomes saņemts apstiprinājums Valsts kases dalībai SEPA kredīta pārvedumu shēmā;
  5. kā arī veikts SEPA atbilstības pašnovērtējums atbilstoši Eiropas Centrālās bankas pašnovērtējuma anketai.

Vairāk informācijas: www.sepalatvija.lv

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017