Skaidras naudas iemaksa
Publicēts: 05.05.2011   |   Atjaunots: 08.12.2016

Skaidras naudas iemaksas kontā pakalpojums paredzēts skaidras naudas iemaksas nodrošināšanai Valsts kasē atvērtajā kontā bez papildus komisijas maksas.

Valsts kase ar AS „Citadele banka” starpniecību nodrošina klientiem, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iekasē valsts vai pašvaldību budžeta maksājumus, vai maksājumus, kas saistīti ar tiesas un citu institūciju nolēmumu izpildi un citu zvērināta tiesu izpildītāja amata un profesionālo darbību, skaidras naudas iemaksas kontā pakalpojumu.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība:

  • Lai saņemtu pakalpojumu, klientam jāaizpilda pieteikums Skaidras naudas iemaksu veikšanai uz klienta kontu Valsts kasē. Pieteikums jāaizpilda datorrakstā un jāiesniedz Valsts kasei – papīra formā, apliecināts ar parakstu, jānosūta vai jāiesniedz Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050, vai elektroniska dokumenta veidā jānosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv
  • Valsts kase izvērtē saņemto klienta Pieteikumu par Skaidras naudas iemaksu veikšanu uz klienta kontu Valsts kasē, un tā saskaņošanas gadījumā nosūta klientam uz Pieteikumā norādīto e-pasta adresi sagatavotu Valsts kases klienta Skaidras naudas iemaksas rīkojuma uz kontu Valsts kasē veidlapas formu, kas jāizmanto, sagatavojot skaidras naudas iemaksu rīkojumus;
  • Valsts kases klients atbilstoši skaidrā naudā iemaksājamajai summai sagatavo Valsts kases klienta Skaidras naudas iemaksas rīkojumu uz kontu Valsts kasē un kopā ar skaidras naudas līdzekļiem (EUR, USD, CAD, AUD, CHF, DKK, NOK, GBP, BYR, SEK, HUF, RUB, LTL, PLN vai CZK valūtā) iesniedz izpildei jebkurā AS „Citadele banka” klientu apkalpošanas centrā. Personai, kura veiks skaidras naudas iemaksu, bankā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Periodā no 01.01.2014. līdz 30.06.2014 „Citadele banka” AS  varēs veikt skaidras naudas iemaksu arī latos. Ja skaidras naudas iemaksa tiks veikta latos, tad „Citadele banka” AS pirms skaidras naudas iemaksas veiks iesniegto latu konvertāciju uz euro saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un atbilstošo euro summu iemaksās klienta kontā Valsts kasē.

Sīkāku informāciju par Pakalpojuma saņemšanas kārtību un lietošanas noteikumiem var saņemt, sūtot jautājumus uz e-pastu: ekase@kase.gov.lv vai sazinoties ar Klientu apkalpošanas centra darbiniekiem pa tālr.: 67094368,  izvēloties sarunas tematu - citi jautājumi taustiņš 2

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017