Jaunumi

Sagatavots valsts parāda vadības 2014.gada 4. ceturkšņa biļetens. Biļetenā atspoguļota Valsts kases īstenotās valsts parāda vadības attīstība 4. ceturksnī 2014. gadā.

Trešdien, 21. janvārī, tika izsolīti 3 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2018.gada 23.janvārī. Fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās obligācijas 4,0 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Trešdien, 21.janvārī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

 

Trešdien, 14. janvārī, tika izsolīti valsts parādzīmes ar dzēšanas termiņu 2015.gada 10.jūlijā.

Trešdien, 14. janvārī, tika izsolīti valsts parādzīmes ar dzēšanas termiņu 2015.gada 10.jūlijā.

„Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumiem Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”  un Finanšu ministrijas 2015.gada 7.janvāra rīkojumu Nr.5 apstiprinātajiem “Izsoles noteikumi par tiesībām veikt studējošo kreditēšanu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” 2015.gada 30.janvārī Finanšu ministrijā, Rīgā, Smilšu ielā 1, Ministra zālē plkst. 1400 notiks izsole par tiesībām veikt studējošo kreditēšanu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.

Trešdien, 14.janvārī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

 

Pirmdien, 22. decembrī, Japānas aģentūra Rating and Investment Information, Inc. (R&I) paaugstināja Latvijas kredītreitingu. Valsts kredītreitings saistībām ārvalstu valūtā ir paaugstināts par vienu pakāpi no „BBB” uz „BBB+”. Nākotnes prognozes vērtējums noteikts stabils. Šogad Latvijas kredītreitingu jau paaugstināja trīs liekākās starptautiskās reitinga aģentūras – Fitch, Standard&Poor’s un Moody’s.

Arhīvs
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2015