2010.gada 3.sējums "Budžeta izpilde"
Publicēts: 22.09.2011   |   Atjaunots: 12.10.2011

27.

Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2010.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta izpildi)

Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi

28.

Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2010.gadā

29.

Valsts budžeta ieņēmumi 2010.gadā

30.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2010.gadā

30.1.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2010.gadā

30.2.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2010.gadā

30.3.

Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2010.gadā

31.

Informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu 2010.gadā

32.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2010.gadā

32.1.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2010.gadā

32.2.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2010.gadā

32.3.

Valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2010.gadā

33.

Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2010.gadā

33.1.

Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām un centrālajām valsts iestādēm 2010.gadā

33.2.

Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2010.gadā

33.3.

Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2010.gadā

34.

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 2010.gadā

34.1.

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām 2010.gadā

34.2.

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2010.gadā

34.3.

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2010.gadā

35.

Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

36.

Ar Ministru kabineta rīkojumiem ministrijām un centrālajām valsts iestādēm piešķirtie, ieskaitītie un 2010.gadā izlietotie privatizācijas līdzekļi

37.

Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2010.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi

38.

Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2010.gadā

39.

Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2010.gadā

40.

Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2010.gadā

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017