Papildus informācija 2010
Publicēts: 23.09.2011   |   Atjaunots: 23.09.2011

Konsolidētā kopbudžeta izpilde 2010.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2010.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2010.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas 2010.gadā

Pārskats par pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2010.gadā

Pārskats par pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2010.gadā

Pārskats par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem 2010.gadā

Informācija par 2010.gadā veiktajiem pārskaitījumiem pašvaldībām no Valsts kases sadales kontiem

Valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 2010.gadā atbilstoši Likumam par valsts budžetu 2010.gadam

Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi sadalījumā pēc valdības funkciju un ekonomiskās klasifikācijas

Pašvaldību aizņēmumu saraksts 2010.gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu aizņēmumu saraksts 2010.gadā

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017