Jaunumi

Gada izskaņā noslēgusies Valsts kases klientu aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot Valsts kases klientu apmierinātību ar Valsts kases sniegtajiem pakalpojumiem un viedokli par Valsts kases tēlu, komunikācijas kvalitāti, ātrumu un saprotamību.

 

Trešdien, 10. decembrī, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2019.gada 21.novembrī.

Starptautiskā reitingu aģentūra Fitch apstiprina kredītreitingu A- līmenī,  nākotnes prognozi novērtējot kā stabilu

Trešdien, 10.decembrī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

 

Piektdien, 2014.gada 28.novembrī, reitingu aģentūra Standart&Poor`s paziņojusi lēmumu apstiprināt Latvijas ilgtermiņa kredītreitingu vietējā un ārvalstu valūtā „A-” līmenī.

Trešdien, 26. novembrī, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2019.gada 21.novembrī. Fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 5 gadu obligācijas 4,0 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Trešdien, 26. novembrī, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2019.gada 21.novembrī.

Trešdien, 26.novembrī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Trešdien, 5. novembrī, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2015.gada 6.novembrī. Fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 12 mēnešu parādzīmes 3,0 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Trešdien, 5. novembrī, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2015.gada 6.novembrī.

Arhīvs
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2014