Jaunumi

Trešdien, 08.jūlijā, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Trešdien, 17.jūnijā, tika izsolīti 3 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2018.gada 23.janvārī.

Trešdien, 17.jūnijā, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Trešdien, 03.jūnijā, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2020.gada 05.jūnijā.

 

Piektdien, 29. maijā, starptautiskā reitingu aģentūra Standard&Poor's paziņojusi par Latvijas kredītreitinga ilgtermiņa saistībām vietējā un ārvalstu valūtā saglabāšanu „A-” līmenī, saglabājot arī stabilu nākotnes prognozi (outlook).

Trešdien, 3.jūnijā, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Turpmāk, lai mazinātu administratīvo slogu klientam un Valsts kasei, aicinām klientus finanšu identifikācijas veidlapas neiesniegt apliecināšanai Valsts kasē, bet minētajām veidlapām pievienot konta izraksta kopiju.

Valsts kase ir sagatavojusi 2014.gada publisko pārskatu, kurā informē par stratēģisko mērķu un uzdevumu izpildi Valsts kases darbības jomās

Piektdien, 15.maijā, starptautiskā reitingu aģentūra Fitch paziņojusi par Latvijas kredītreitinga ilgtermiņa saistībām vietējā un ārvalstu valūtā saglabāšanu „A-” līmenī, saglabājot arī stabilu nākotnes prognozi (outlook).

“Stabila pozīcija šajā reitingu grupā ir apliecinājums investoriem, ka esam mērķtiecīgi strādājuši, lai radītu ieguldījumiem labvēlīgu vidi,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Trešdien, 13.maijā, tika izsolīti 3 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2018.gada 23.janvārī.

Arhīvs
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2015