Mēneša operatīvie pārskati
Publicēts: 20.02.2012   |   Atjaunots: 05.09.2017

Pārskatos „Valsts pamatbudžeta izpilde (saimnieciskais gads, pārskata periods)” un “Valsts speciālā budžeta izpilde (saimnieciskais gads, pārskata periods)” Valsts kase norāda nekonsolidētu ministriju un centrālo valsts iestāžu pamatbudžeta resursus izdevumu segšanai/ speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu budžeta plānu, finansēšanu plānu un izpildi pārskata periodā sadalījumā pa gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto programmu un apakšprogrammu kopsummām, atbilstoši Instrukcijā par valsts budžeta izpildes analīzi noteiktajām Valsts pamatbudžeta/ valsts speciālā budžeta veidlapām un Valsts kases valsts budžeta informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem.

Pārskatā “Valsts budžeta ieņēmumi un izdevumi (saimnieciskais gads, pārskata periods)” Valsts kase norāda nekonsolidētu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta likumā apstiprināto plānu, finansēšanas plānu pārskata periodam, budžeta izpildi no gada sākuma un pārskata mēneša izpildi atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un Valsts kases valsts budžeta informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem.

Iepriekš minētos pārskatus Valsts kase sagatavo līdz nākamā mēneša 5.datumam (izņemot gada pēdējā mēneša pārskatu, kurš sagatavojams līdz nākamā mēneša 12.datumam) un publicē Valsts kases interneta mājas lapā nākamajā darba dienā pēc to sagatavošanas.

Budžeta izpildes pārskati:

2017.gada janvāris

2017.gada janvāris - februāris

2017.gada janvāris - marts

2017.gada janvāris - aprīlis

2017. gada janvāris - maijs

2017.gada janvāris - jūnijs

2017.gada janvāris - jūlijs

2017. gada janvāris  - augusts

 

 

 

 Arhīvs

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017