eKase
Publicēts: 27.06.2012   |   Atjaunots: 08.02.2017

Budžeta elektronisko norēķinu sistēma "eKase" (turpmāk - eKase) ir informācijas un norēķinu sistēma, kas nodrošina kontu apkalpošanas pakalpojumu sniegšanu internetā. eKase paredzēta, lai Valsts kase nodrošinātu saviem klientiem iespēju izpildīt maksājumu rīkojumus, apskatīt maksājumu rīkojumu izpildes rezultātus, kā arī saņemt Valsts kases piedāvāto finanšu informāciju − kontu stāvokli (atlikumu), kontu apgrozījuma izrakstus un kopsavilkumu par ieņēmumiem vai resursiem izdevumu segšanai un izdevumiem.

Valsts kase no klientiem pieņem un izpilda maksājumu rīkojumus šādās valūtās - EUR, USD, CAD, AUD, CHF, DKK, NOK, GBP, SEK, HUF, RUB, BYN, PLN un CZK.

Lai Valsts kases klients varētu saņemt eKases pakalpojumu, tam ir jāiesniedz parakstu paraugu kartīte, jāiepazīstas ar Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.386 “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu” (turpmāk – MK noteikumi) un jāiesniedz pieteikums par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas „eKase” lietošanu, par katru klienta pilnvaroto pārstāvi vai informācijas sistēmu. Pieteikumi jāaizpilda datorrakstā un jāiesniedz Valsts kasei – papīra formā, apliecināti ar parakstu, jānosūta vai jāiesniedz Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050, vai elektroniska dokumenta veidā jānosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv

eKases sistēma ir pieejama no jebkura datora, kurš izmanto Latvijas interneta pieslēgumu.

Klients var būtiski ierobežot nesankcionētas pieejas risku pieteikumā par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas „eKase” lietošanu, nosakot atļautās pieejas IP adreses.

Valsts kase eKases lietotājiem elektroniskās identifikācijas līdzekļus piešķir saskaņā ar MK noteikumu 23.punktā noteikto kārtību.

IEVĒRĪBAI  - Autentifikācijai eKasē iespējams lietot arī uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtos elektroniskās identifikācijas līdzekļus: 

Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegto elektroniskās identifikācijas līdzekļu tehnisku problēmu situācijās vai ārkārtas gadījumos Valsts kase eKases lietotājiem izsniedz elektroniskās identifikācijas līdzekli − kodu kalkulatoru.

Valsts kase nodrošina eKases pieejamību un atbalsta dienesta servisa sniegšanu darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00.

Lai pieslēgtos eKasei, interneta pārlūkprogrammā jānorāda adrese: https://epakalpojumi.kase.gov.lv

Detalizētu informāciju par eKases pakalpojuma saņemšanas kārtību un lietošanas noteikumiem var saņemt, sūtot jautājumus uz e-pastu: ekase@kase.gov.lv vai sazinoties ar Klientu apkalpošanas centra darbiniekiem pa tālr.: 67094368,  izvēloties sarunas tematu – informācija par parakstu paraugu kartītes un e-pakalpojumu pieteikumu aizpildīšanu taustiņš 1 

Aktuāli!

09.06.2016. Valsts kase ir apstiprinājusi versiju 2.0 Valsts kases vadlīnijām informācijas apmaiņai starp Valsts kasi un Valsts kases klientu, izmantojot ISO 20022 XML ziņojumus „Klients – banka” un „Banka – klients” posmā (turpmāk – Valsts kases vadlīnijas). Valsts kases klientu, informācijas                  sistēmu izmaiņu izstrādē, lūdzam vadīties pēc apstiprinātajām Valsts kases vadlīnijām (versija 2.0).

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017