Pieteikumi sistēmas izmantošanai
Publicēts: 28.06.2012   |   Atjaunots: 28.07.2017

Lietotāju pieteikumu jāaizpilda datorrakstā un jāiesniedz Valsts kasei – papīra formā, apliecināts ar parakstu, jānosūta vai jāiesniedz Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050, vai elektroniska dokumenta veidā jānosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

  • Lai norādītu iestādes, kuras iesniegs pārskatus ePārskatu sistēmā, jāiesniedz iestāžu pieteikums.

Iestāžu pieteikumu jāaizpilda un jāparaksta ar sistēmas rīkiem ePārskatu sistēmā sadaļā "Pieteikumi". Iestāžu pieteikuma aizpildīšanas apraksts.

Pieteikumus var parakstīt iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona, par kuru Klientu apkalpošanas daļā ir iesniegta Parakstu paraugu kartīte, ar atzīmi "Parakstīt pieteikumu par ministriju, centrālo iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietošanu (iestādes un lietotāji)".

Pieteikums par ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta informācijas sistēmas lietošanu - LIETOTĀJI
Piezīme: Ja elektroniskās identifikācijas līdzekļus nepieciešams nogādāt pa pastu un klienta adrese nesakrīt ar iestādes adresi uz kuru jānosūta elektroniskās identifikācijas līdzekļi (neatrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā), pieteikuma sadaļas „Informācija par klientu” adreses laukā ir jānorāda iestādes nosaukums un adrese uz kuru jānosūta elektroniskās identifikācijas līdzekļi.

Pieteikuma aizpildīšanas apraksts *

Pieteikums par Valsts kases e-pakalpojumu sistēmas izmantošanas pārtraukšanu/elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības apturēšanu/atjaunošanu.

Iestāžu saraksts 

 

 

* ja ir nepieciešams apskatīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ceturkšņa pārskatus, tad pieteikumā šī iestāde ir jānorāda atsevišķi.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017