2011. gada 3. sējums "Budžeta izpilde"
Publicēts: 03.07.2012   |   Atjaunots: 09.10.2012

11. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2011.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta izpildi)

Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi

12. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2011.gadā

Skaidrojums par valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi

13. Valsts budžeta ieņēmumi 2011.gadā

14. Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums 2011.gadā

15. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2011.gadā

15.1.1. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2011.gadā

15.1.2. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2011.gadā

15.1.3. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2011.gadā

15.2. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2011.gadā

15.3. Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2011.gadā

16. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2011.gadā

16.1. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām 2011.gadā

16.2. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2011.gadā

16.3. Valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2011.gadā

17. Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

18. Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2011.gadā

19. No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 2011.gadā

20. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2011.gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi

21. Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2011.gadā

22. Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2011.gadā

23. Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2011.gadā

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017