2012.gada decembrī Latvija sekmīgi emitē septiņu gadu obligācijas ar vēsturiski zemāko procentu likmi
Publicēts: 14.12.2012   |   Atjaunots: 14.06.2017

ATRUNA:

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, LIELBRITĀNIJĀ, JAPĀNĀ VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TO DARĪT BŪTU NELIKUMĪGI

Trešdien, 5. decembrī, Latvija sekmīgi emitēja septiņu gadu obligācijas 1,25 miljardu ASV dolāru apmērā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 2,750% gadā (ienesīgums 2,889%), kas ir vēsturiski zemākā vērtspapīru procentu likme kopš Latvija veic publiskus aizņēmumus starptautiskajos finanšu tirgos.

Finanšu ministrs Andris Vilks ir gandarīts par veikto emisiju un tirgus interesi: „Uzlabojoties Latvijas kredītreitingam, mums ir unikāla iespēja pārfinansēt savu ārējo parādu starptautiskajos finanšu tirgos, turklāt nodrošinot zemākas procentu likmes nekā starptautiskā aizdevuma programmas ietvaros aizņēmāmies no Eiropas Komisijas. Šīs emisijas rezultātā vidējā termiņā mēs spējam samazināt valsts parāda apkalpošanas izdevumus. Veiksmīgā obligāciju emisija skaidri demonstrē ārvalstu investoru augsto novērtējumu par paveikto Latvijas valsts ekonomikā. Šis panākums ir kvalitātes zīme mūsu sabiedrības un valdības kopējam darbam par paveikto iepriekšējos gados.”

Emisija īstenota saskaņā ar valsts aizņemšanās stratēģiju, pateicoties šobrīd īpaši labvēlīgai situācijai ārējos finanšu tirgos.

Kopumā investoru interese par iespēju iegādāties Latvijas vērtspapīrus bija ļoti liela, rezultātā sasniedzot plašu investoru līdzdalību no Eiropas, ASV un citiem reģioniem. Darījuma valūta ASV dolāros noteikta, lai sekmētu Latvijas vērtspapīru investoru diversifikāciju.

Lai pilnībā novērstu valūtas risku, vienlaicīgi ar obligāciju emisiju ASV dolāros noslēgti valūtas mijmaiņu darījumi, faktiskās valsts parāda saistības pārvēršot eiro.

Emisijas vadošās bankas bija „Barclays”, „Deutsche Bank” un „JP Morgan”.

Latvijas Republikas pēdējo izcenoto obligāciju kopsavilkums

Emitents

Latvijas Republika

Reitings

Baa3/BBB/BBB

Formāts

Reg S/144a

Dzēšanas datums

12.janvāris 2020.gads (7gadi)

Apjoms

USD 1,25 miljards

Fiksētā ienākumu likme

2,75%

Cena

99,113%

Uzcenojums

Midswaps + 173 bp

Likumdošana

Anglijas

Emisijas datums

2012.gada 5.decembris

Birža

Luxemburg

Emisijas vadošās bankas

Barclays/Deutsche Bank/JP Morgan

Investoru sadalījums

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017