Kā saņemt Tiešsaistes datu apmaiņas pakalpojumu?
Publicēts: 30.01.2013   |   Atjaunots: 03.02.2017

1. Lai klients saņemtu Tiešsaistes datu apmaiņas pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) tam jāiepazīstas ar Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.386 “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu” un jāiesniedz pieteikums par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas „eKase” lietošanu (turpmāk – Pieteikums) par katru klienta informācijas sistēmu ievērojot šādus nosacījumus:

1.1.  Pieteikuma sadaļā Pilnvaroju saņemt budžeta elektronisko norēķinu sistēmas „eKase” elektroniskās identifikācijas līdzekļus jānorāda kontaktpersona, kas pilnvarota gan saņemt elektroniskās identifikācijas līdzekļus, gan ar kuru sazināties Pakalpojuma tehnisko jautājumu risināšanai.

1.2.  Pieteikumā sadaļā Informācija par budžeta elektroniskās norēķinu sistēmas „eKase” lietotāju norāda:

a. laukā Lietotājs jānorāda Klienta (Iestādes) nosaukums; 
b. laukā e-pasts jānorāda pilnvarotās personas e-pasts uz kuru tiks nosūtīta informācija par elektroniskās identifikācijas līdzekļiem;
c. laukā Lietošanas režīms izvēlas vienu no atbilstošajiem:
          - "tiešsaistē skatīt" – tiesības pieprasīt un saņemt konta izraksta datus un konta pārskata datus par neslēgto dienu;
          - "tiešsaistē vadīt" – tiesības pieprasīt un saņemt konta izraksta datus un konta pārskata datus par neslēgto dienu, veikt maksājuma datu   importu eKasē.
d. laukā Piekļuvei atļautā IP adrese obligāti jānorāda interneta protokola (turpmāk – IP) adrese vai IP adrešulaukā Piekļuvei atļautā IP adrese obligāti jānorāda interneta protokola (turpmāk – IP) adrese vai IP adrešu apgabals, no kura klienta informācijas sistēma veiks datu pieprasījumus Pakalpojumam.2. Pieteikums jāiesniedz Valsts kasei papīra formā, apliecināts ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

3. Pēc Pieteikuma iesniegšanas Valsts kase trīs darba dienu laikā piesaista Pakalpojumu un atbilstošo pieejas režīmu lietotājam, uz Pieteikumā norādīto lietotāja e-pasta adresi nosūta x509 autentifikācijas sertifikātu (e-pastā norādot arī elektroniskās identifikācijas līdzekļu aktivizēšanas kārtību) un Valsts kases izstrādātās klienta autentifikācijas bibliotēku lietošanas instrukcijas. Vienlaikus Valsts kase lietotājiem piešķir lietotājvārdu un paroli, ko nosūta pa pastu uz klienta rekvizītos norādīto adresi.

 

Jaunumi!

01.07.2016. tiek denominēts Baltkrievijas rublis. Saskaņā ar Baltkrievijas Republikas Prezidenta lēmumu (2015. gada 4. novembra lēmums Nr. 450), sākot ar 01.07.2016., mainās valūtas kods no BYR uz BYN un valūtas vērtība attiecībā 10 000:1. Vecā parauga 10 000 BYR turpmāk jaunajā izteiksmē ir 1 BYN. Valūtas nosaukums paliek līdzšinējais – Baltkrievijas rublis.

Valsts kase maksājumus BYN izpildei pieņem, sākot ar 01.07.2016.

Veicot ISO 20022 XML ziņojumu apmaiņas risinājumu izstrādes klientu informācijas sistēmās, lūdzam ņemt vērā iepriekš minēto informāciju.

09.06.2016. Valsts kase ir apstiprinājusi versiju 2.0 Valsts kases vadlīnijām informācijas apmaiņai starp Valsts kasi un Valsts kases klientu, izmantojot ISO 20022 XML ziņojumus „Klients – banka” un „Banka – klients” posmā (turpmāk – Valsts kases vadlīnijas). Valsts kases klientu, informācijas sistēmu izmaiņu izstrādē, lūdzam vadīties pēc apstiprinātajām Valsts kases vadlīnijām (versija 2.0).

Pielikumi:

Aktuālā informācija ISO 20022 XML ziņojumu datu apmaiņas izstrādātājiem

Noderīga informācija ISO 20022 XML ziņojumu datu apmaiņas izstrādātājiem

Valsts kases maksājumu datu apmaiņas formāta apraksts datu apmaiņai ar ISO 20022 XML ziņojumiem "klients – banka" un "banka – klients" posmā PAIN.001 un PAIN.002

Valsts kases maksājumu datu apmaiņas formāta apraksts datu apmaiņai ar ISO 20022 XML ziņojumiem "klients – banka" un "banka – klients" posmā CAMT.052, CAMT.054 un CAMT.060

Pieteikums par Budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" lietošanu 

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017