Tiešsaistes datu apmaiņa
Publicēts: 30.01.2013   |   Atjaunots: 08.09.2016

Budžeta elektronisko norēķinu sistēmas „eKase” Tiešsaistes datu apmaiņas modulis ir elektronisks datu apmaiņas kanāls, kas nodrošina automatizētu maksājumu datu informācijas apmaiņu starp Valsts kasi un klientu. Tiešsaistes datu apmaiņas modulis nodrošina ne tikai maksājumu datu (konta izraksts un konta pārskats par neslēgto dienu) pieprasīšanu tiešsaistes režīmā, bet arī maksājumu rīkojumu iesūtīšanu izpildei eKasē (turpmāk – Pakalpojums).

Budžeta elektronisko norēķinu sistēmas „eKase” Tiešsaistes datu apmaiņas modulis ir savietojams ar klienta grāmatvedības un pakalpojumu uzskaites informācijas sistēmām, kas spēj nosūtīt un saņemt datus ISO 20022 XML ziņojumu (Valsts kases vadlīniju 2.0 versija) formātā un atbalsta Valsts kases noteikto autentifikācijas risinājumu.

Lai nodibinātu datu apmaiņu starp klienta grāmatvedības, pakalpojumu uzskaites informācijas sistēmu un Tiešsaistes datu apmaiņas moduli, klienta grāmatvedības vai pakalpojumu uzskaites informācijas sistēmā jāizstrādā saskarne, kurā jāimportē Valsts kases izsniegtais x509 autentifikācijas sertifikāts un jāizstrādā atbilstošas autentifikācijas funkcijas.

Lai samazinātu klientu izmaksas un nodrošinātu ātrāku Pakalpojuma lietošanas uzsākšanu, Valsts kase ir izstrādājusi standarta klienta autentifikācijas bibliotēkas populārākajām tehnoloģijām (Java, PHP, .NET).

 Kā saņemt Tiešsaistes datu apmaiņas pakalpojumu?

Detalizētu informāciju par Tiešsaistes datu apmaiņas pakalpojuma saņemšanas kārtību var saņemt, sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: eKase@kase.gov.lv vai sazinoties ar Valsts kases Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departamenta Pakalpojumu attīstības daļas darbiniekiem pa tālr.: 67094201; 67094390.

ERAF       ES

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017