Primārie dīleri
Publicēts: 08.02.2013   |   Atjaunots: 11.02.2013

Primāro dīleru sistēma ir sadarbības forma starp emitentu un finanšu institūcijām, lai realizētu vienotu stratēģiju vērtspapīru sākotnējā un otrreizējā tirgus funkcionalitātes stiprināšanai un tā attīstības veicināšanai.

Primārie dīleri veic starpniecības un valsts vērtspapīru tirgus eksperta, kā arī dialoga ar investoriem veidotāja funkciju, iegādājoties vērtspapīrus sākotnējā izvietošanā un nodrošinot tirgus uzturētāja pienākumus otrreizējā tirgū.

Primāro dīleru sistēma Latvijā ieviesta no 2013.gada 11.februāra.

Tās mērķis ir sekmēt valsts vērtspapīru tirgus attīstību un aktivitāti – jaunu aizņemšanās instrumentu veidošanos, investoru bāzes paplašināšanos, aktīvāku, likvīdāku un investoriem pievilcīgāku valsts vērtspapīru tirgu, kā arī ar valsts parāda apkalpošanu saistīto risku samazināšanu.

Etalona vērtspapīru kotācijas otrreizējā tirgū

Primāro dīleru pienākumi un tiesības

Primāro dīleru grupa

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017