Primāro dīleru grupa
Publicēts: 08.02.2013   |   Atjaunots: 11.05.2017

Primāro dīleru grupas Latvijā lielums ir vērtēts gan pēc tirgus dalībnieku skaita valsts vērtspapīru izsolēs, gan to aktivitātes solījumu un vērtspapīru iegādes ziņā, gan arī no potenciālo investoru piesaistes viedokļa Latvijas un ārvalstu finanšu un kapitāla tirgū.

Esošais primāro dīleru saraksts ir šāds:

1)         ABLV Bank (par sākotnējā un otrreizējā tirgus organizēšanu);

2)         Citadele banka (par sākotnējā un otrreizējā tirgus organizēšanu);

3)         DNB banka un DNB bankas (DNB banka par sākotnējā tirgus organizēšanu un DNB bankas par otrreizējā tirgus organizēšanu);

4)         SEB bankas (par sākotnējā un otrreizējā tirgus organizēšanu);

5)         Swedbank (par sākotnējā un otrreizējā tirgus organizēšanu).

 

Citiem tirgus dalībniekiem arī ir iespēja pretendēt uz primārā dīlera statusu, kvalificējoties noteiktiem kritērijiem un iesniedzot pieteikumu Valsts kasei.

Valsts kase regulāri vērtēs katra primārā dīlera un citu tirgus dalībnieku aktivitātes, izmantojot šādus kritērijus:

a) atbilstības kritēriji – kandidātam jābūt kredītiestādei, NASDAQ Riga biržas biedram un jāievēro likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

b) kvalitātes kritēriji – vērtējot kredītiestādes līdzšinējo darbību valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru tirgū un kredītiestādes aktivitāti un dalību finanšu darījumos ar Valsts kasi gan valsts parāda vadības un aktīvu vadības, gan citu jautājumu ietvaros. Aktuālos primāros dīlerus Valsts kase vērtēs arī atbilstoši noslēgtajam līgumam un tajā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017