Primāro dīleru pienākumi un tiesības
Publicēts: 08.02.2013   |   Atjaunots: 24.03.2015

Primāro dīleru galvenie pienākumi:

a)  pienākums darboties kā starpniekiem starp emitentu un investoru, tālāk izplatot iegādātos vērtspapīrus un veicinot investoru bāzes paplašināšanos;

b)  pienākums nodrošināt likviditāti valsts vērtspapīru tirgū, veicinot tirdzniecību otrreizējā tirgū un efektīvu vērtspapīru cenas noteikšanu.

Primāro dīleru galvenās tiesības:

a)   tiesības piedalīties valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru sākotnējā izvietošanā un citos valsts iekšējā aizņēmuma darījumos;

b)   tiesības saņemt valsts vērtspapīru primārā dīlera statusu.

Ar katru no primārajiem dīleriem Valsts kase slēdz līgumu par dalību valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru sākotnējā un otrreizējā tirgus organizēšanā.

Primārā dīleru līgums ir standartizēts. Līguma standarta forma ir pieejama šeit:

- Līgums;

- Līguma pielikumi.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017