Etalona vērtspapīru kotācijas otrreizējā tirgū
Publicēts: 08.02.2013   |   Atjaunots: 02.06.2017

Ja vien primārajam dīlerim attiecīgie valsts vērtspapīri ir pieejami tirdzniecības nolūkiem, divvirzienu kotācijas otrreizējā tirgū pastāvīgi tiek nodrošinātas šādiem valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīriem:

1. obligāciju sērijām, kuru apjoms apgrozībā pēc nomināla sasniedzis vismaz EUR 50 (piecdesmit) miljonus, ja līdz to dzēšanai ir atlikuši vairāk nekā 3 (trīs) kalendārie mēneši.

2. parādzīmju sērijām, kuru apjoms apgrozībā pēc nomināla sasniedzis vismaz EUR 20 (divdesmit) miljonus, ja līdz to dzēšanai ir atlikuši vairāk nekā 3 (trīs) kalendārie mēneši.

Aktuālie etalona vērtspapīri:

ISIN kods

Dzēšanas datums

Vērtspapīra veids

Summa apgrozībā pēc nominālvērtības, EUR

LV 00005 60068

23.Jan.2018.

3 gadu obligācija

220 901 000,00

LV 00005 70117

04.Okt.2018.

5 gadu obligācijas

124 388 905,01

LV 00005 60076

12.Feb.2019.

3 gadu obligācijas

236 814 000,00

LV 00005 70125

21.Nov.2019.

5 gadu obligācijas

141 279 000,00

LV 00005 70133

05.Jūn.2020.

5 gadu obligācijas

112 446 000,00

LV 00005 80041

04.Feb.2021.

10 gadu obligācijas

87 075 486,19

LV 00005 70141

27.Jan.2022.

5 gadu obligācijas

96 180 000,00

LV 00005 80058

27.Okt.2022.

10 gadu obligācijas

64 541 465,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primārie dīleri aktuālās valsts vērtspapīru divvirzienu kotācijas (t.i. pirkšanas un pārdošanas cenas un likmes) otrreizējā tirgū nodrošina:

1) Bloomberg (sadaļās LATVGB un LATVTB);

2) NASDAQ Riga elektroniskajā tirdzniecības sistēmā Genium INET.

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017