Ceturkšņa operatīvie pārskati
Publicēts: 18.04.2013   |   Atjaunots: 17.07.2017

Pārskatos „Valsts pamatbudžeta izpilde (saimnieciskais gads, pārskata periods)” un “Valsts speciālā budžeta izpilde (saimnieciskais gads, pārskata periods)” Valsts kase norāda nekonsolidētu ministriju un centrālo valsts iestāžu pamatbudžeta resursus izdevumu segšanai/ speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu budžeta plānu, finansēšanu plānu un izpildi pārskata periodā sadalījumā pa gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto programmu un apakšprogrammu kopsummām, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta Instrukcijai Nr.8 „Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi”  un Valsts kases valsts budžeta informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem.

Pārskatos “Ministrijas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde saimnieciskā gada pārskata periodā” un „Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde saimnieciskā gada pārskata periodā” Valsts kase norāda nekonsolidētu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta likumā apstiprināto plānu, finansēšanas plānu pārskata periodam, budžeta izpildi pārskata periodā un budžeta izpildi iepriekšējā gada attiecīgajā periodā atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un Valsts kases valsts budžeta informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem.

Iepriekš minētos pārskatus Valsts kase sagatavo līdz nākamā mēneša 20.datumam un publicē Valsts kases interneta mājas lapā nākamajā darba dienā pēc to sagatavošanas.

2017. gads

6 mēneši

Valsts budžeta izpilde 2017.gada 6 mēnešos

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2017.gada 6 mēnešos

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2017.gada 6 mēnešos

3 mēneši

Valsts budžeta izpilde 2017.gada 3 mēnešos

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2017.gada 3 mēnešos

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2017.gada 3 mēnešos

 

2016. gads

12 mēneši

Valsts budžeta izpilde 2016.gada 12 mēnešos

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2016.gada 12 mēnešos

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2016.gada 12 mēnešos

9 mēneši

Valsts budžeta izpilde 2016.gada 9 mēnešos

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2016.gada 9 mēnešos

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2016.gada 9 mēnešos

6 mēneši

Valsts budžeta izpilde 2016.gada 6 mēnešos

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2016.gada 6 mēnešos

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2016.gada 6 mēnešos

3 mēneši

Valsts budžeta izpilde 2016.gada 3 mēnešos

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2016.gada 3 mēnešos

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2016.gada 3 mēnešos

 

2015. gads

12 mēneši

Valsts budžeta izpilde 2015. gada 12 mēnešos

Valsts pamatbudzeta ieņēmumi un izdevumi 2015. gada 12 mēnešos

Valsts speciālā budzeta ieņēmumi un izdevumi 2015. gada 12 mēnešos

9 mēneši

Valsts budžeta izpilde 2015. gada 9 mēnešos

Valsts pamatbudzeta ieņēmumi un izdevumi 2015. gada 9 mēnešos

Valsts speciālā budzeta ieņēmumi un izdevumi 2015. gada 9 mēnešos

6 mēneši

Valsts budžeta izpilde 2015. gada 6 mēnešos

Valsts pamatbudzeta ieņēmumi un izdevumi 2015. gada 6 mēnešos

Valsts speciālā budzeta ieņēmumi un izdevumi 2015. gada 6 mēnešos

3 mēneši

Valsts budžeta izpilde 2015. gada 3 mēnešos

Valsts pamatbudzeta ieņēmumi un izdevumi 2015. gada 3 mēnešos

Valsts speciālā budzeta ieņēmumi un izdevumi 2015. gada 3 mēnešos

 

2014. gads

2013. gads

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017