Jaunumi

Sagatavots centrālās valdības parāda vadības 2014. gada 1. ceturkšņa biļetens.

Valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi 2014. gada martā bija 634,5 milj. eiro, izdevumi – 677,3 milj. eiro, bet finansiālais deficīts – 42,9 milj. eiro. Savukārt šī gada trīs mēnešos kopumā valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi bija 2 006,0 milj. eiro, izdevumi – 1 979,0 milj. eiro. Rezultātā izveidojies finansiālais pārpalikums 27,0 milj. eiro apmērā.

Trešdien, 9.aprīlī, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2015.gada 10.aprīlī. Ceturtdien, 10. aprīlī, notikušajā fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 12 mēnešu parādzīmes 3,0 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Trešdien, 9.aprīlī, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2015.gada 10.aprīlī.

Trešdien, 9.aprīlī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un ceturtdien, 10.aprīlī, notiks nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Trešdien, 2.aprīlī, izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2018.gada 4.oktobrī. Ceturtdien, 3. aprīlī, notikušajā fiksētas likmes vērtspapīru izsolē pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 5 gadu obligācijas 12,0 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Trešdien, 2.aprīlī, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2018.gada 4.oktobrī.

Valsts kase ir sagatavojusi 2013.gada Valsts parāda vadības gada pārskatu. Pārskatā atspoguļota Valsts kases īstenotās centrālās valdības parāda vadības attīstība 2013.gadā.

Trešdien, 2.aprīlī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un ceturtdien, 3.aprīlī, notiks nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

Otrdien, 25. martā, Valsts kase atmaksās daļu no ekonomiskās krīzes laikā Latvijai izsniegtā starptautiskā aizdevuma. Eiropas Komisijai tiks pārskaitīts viens miljards eiro.

Arhīvs
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094368; 67094299
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2014