2012. gada 2. sējums "Finanšu pārskati un to pielikumi"
Publicēts: 28.06.2013   |   Atjaunots: 26.09.2013

1. Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2012.gada 31.decembrī

Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

2. Ministriju un centrālo valsts iestāžu finansiālās darbības pārskats 2012.gadā

Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu finansiālās darbības pārskatam

3. Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas plūsmas pārskats 2012.gadā

Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas plūsmas pārskatam

4. Ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2012.gadā

Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskatam

5. Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2012.gada 31.decembrī

Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam

6. Pašvaldību budžeta iestāžu finansiālās darbības pārskats 2012.gadā

Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu finansiālās darbības pārskatam

7. Pašvaldību budžeta iestāžu naudas plūsmas pārskats 2012.gadā

Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu naudas plūsmas pārskatam

8. Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2012.gadā

Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskatam

Valsts budžeta finanšu uzskaites bilance 2012.gada 31.decembrī

Skaidrojums valsts budžeta finanšu uzskaites bilancei

Valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskats 2012.gadā

Skaidrojums valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatam

Valsts budžeta finanšu uzskaites naudas plūsmas pārskats 2012.gadā

Skaidrojums valsts budžeta finanšu uzskaites naudas plūsmas pārskatam

Valsts budžeta finanšu uzskaites pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2012.gadā

Skaidrojums valsts budžeta finanšu uzskaites pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskatam

9. Pārskats par valsts parādu 2012.gadā

10. Pārskats par pašvaldību parādu 2012.gadā

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017