2014.gada janvārī Latvija starptautiskajā finanšu tirgū sekmīgi izceno obligācijas eiro valūtā
Publicēts: 20.01.2014   |   Atjaunots: 14.06.2017

ATRUNA:

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, LIELBRITĀNIJĀ, JAPĀNĀ VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TO DARĪT BŪTU NELIKUMĪGI

 

Otrdien, 14. janvārī, Latvija pēc sešu gadu pārtraukuma un neilgi pēc eiro ieviešanas sekmīgi izcenoja septiņu gadu obligācijas viena miljarda eiro apmērā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 2,625% gadā (ienesīgums 2,815%). Pieprasījums pēc Latvijas obligācijām vairāk nekā četras reizes pārsniedza piedāvājumu.

Finanšu ministrs Andris Vilks ir gandarīts par noorganizēto pirmo obligāciju emisiju eiro valūtā eirozonas valsts statusā un lielo starptautiskā finanšu tirgus dalībnieku interesi.

 „Ekonomiskā izaugsme, pievienošanās eirozonai un līdz šim saņemtie Latvijas reitingu uzlabojumi ir ļāvuši Latvijai starptautiskajos tirgos aizņemties finanšu resursus ar izdevīgiem nosacījumiem. Aizņemšanās darījums ļauj pārfinansēt starptautisko aizņēmumu ar zemākām procentu likmēm. Sekmīgā obligāciju izcenošana nepārprotami turpina apliecināt ārvalstu investoru augsto novērtējumu par paveikto Latvijas valsts ekonomikā un uzticību valstij kopumā,” komentē A. Vilks.

Jāatgādina, ka Latvijai 2014.gada martā jāatmaksā Eiropas Komisijas aizdevums viena miljarda eiro apmērā, kura procentu likme ir 3,125%.

Emisija īstenota saskaņā ar valsts aizņemšanās stratēģiju un ņemot vērā labvēlīgo situāciju starptautiskajos finanšu tirgos.

Investoru interese par iespēju iegādāties Latvijas vērtspapīrus bija ļoti liela, sasniedzot plašu investoru līdzdalību gan primāri no Eiropas, gan arī no ASV un citiem reģioniem. Atšķirībā no iepriekšējiem aizņēmumiem starptautiskajos finanšu tirgos šis darījums tika orientēts pārsvarā uz Eiropas investoriem, vienlaikus nodrošinot iespēju aizņemties arī no ASV investoriem.

Iepriekšējā Latvijas obligāciju emisija starptautiskajos finanšu tirgos notika 2012. gada decembrī, kad tika emitētas obligācijas 1,25 miljardu ASV dolāru apmērā ar ienesīgumu 2,889%. 

Pēdējā Latvijas valsts obligāciju emisija eiro valūtā notika 2008. gada februārī ar kuponu 5,5% (ienesīgumu 5,53%).

Latvijas Republikas 14.01.2014 izcenoto obligāciju kopsavilkums

Emitents

Latvijas Republika

Reitings

Baa2/BBB+/BBB+

Formāts

144a/Reg S (Category 1)

Dzēšanas datums

2021.gada 21.janvāris (7gadi)

Apjoms

EUR 1 miljards

Fiksētā ienākumu likme

2,625%

Cena

98.808%

Uzcenojums

Midswaps + 120 bp

Likumdošana

Anglijas

Emisijas datums

2014.gada 14.janvāris

Birža

Luxemburg

Emisijas vadošās bankas

Citi/ JP Morgan/ Societe Generale

 

Investoru sadalījums

 

          

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017