Starpinstitūciju darba grupas un konsultatīvās padomes
Publicēts: 28.01.2014   |   Atjaunots: 26.10.2015

 

Informācija par darba grupu

Darbības ilgums

Kontaktpersona

Kontakt- informācija

Izveidota ar Ministru prezidenta 11.01.2010. rīkojumu Nr.13 „Par darba grupu sadarbības uzlabošanai ar starptautiskajām kredītreitingu aģentūrām”

Regulāri reizi gadā līdz attiecīgā gada 1.novembrim darba grupa sagatavo informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par Latvijas valsts kredītreitingu un faktoriem, kas to ietekmē, un priekšlikumiem kredītreitinga uzlabošanai

Valsts kases Starptautiskās sadarbības departaments

Tālrunis: 67094343

 

 

Valsts kasē nav izveidotas starpinstitūciju konsultatīvās padomes

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017