2013. gads
Publicēts: 15.04.2014   |   Atjaunots: 15.04.2014

Pārskatos „Valsts pamatbudžeta izpilde (saimnieciskais gads, pārskata periods)” un “Valsts speciālā budžeta izpilde (saimnieciskais gads, pārskata periods)” Valsts kase norāda nekonsolidētu ministriju un centrālo valsts iestāžu pamatbudžeta resursus izdevumu segšanai/ speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu budžeta plānu, finansēšanu plānu un izpildi pārskata periodā sadalījumā pa gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto programmu un apakšprogrammu kopsummām, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta Instrukcijai Nr.8 „Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi”  un Valsts kases valsts budžeta informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem.

Pārskatos “Ministrijas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde saimnieciskā gada pārskata periodā” un „Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde saimnieciskā gada pārskata periodā” Valsts kase norāda nekonsolidētu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta likumā apstiprināto plānu, finansēšanas plānu pārskata periodam, budžeta izpildi pārskata periodā un budžeta izpildi iepriekšējā gada attiecīgajā periodā atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un Valsts kases valsts budžeta informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem.

Iepriekš minētos pārskatus Valsts kase sagatavo līdz nākamā mēneša 20.datumam un publicē Valsts kases interneta mājas lapā nākamajā darba dienā pēc to sagatavošanas.

2013. gads

12 mēneši

Valsts budžeta izpilde 2013.gada 12 mēnešos

Valsts pamatbudzeta ieņēmumi un izdevumi 2013.gada 12 mēnešos

Valsts speciālā budzeta ieņēmumi un izdevumi 2013.gada 12 mēnešos

9 mēneši

Valsts budžeta izpilde 2013.gada 9 mēnešos

Valsts pamatbudzeta ieņēmumi un izdevumi 2013.gada 9 mēnešos

Valsts speciālā budzeta ieņēmumi un izdevumi 2013.gada 9 mēnešos

6 mēneši

Valsts budžeta izpilde 2013.gada 6 mēnešos

Valsts pamatbudzeta ieņēmumi un izdevumi 2013.gada 6 mēnešos

Valsts speciālā budzeta ieņēmumi un izdevumi 2013.gada 6 mēnešos

3 mēneši

Valsts budžeta izpilde 2013.gada 3 mēnešos

Valsts pamatbudzeta ieņēmumi un izdevumi 2013.gada 3 mēnešos

Valsts speciālā budzeta ieņēmumi un izdevumi 2013.gada 3 mēnešos

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017