Maksājumu veikšana
Publicēts: 22.12.2014   |   Atjaunots: 28.07.2017

Valsts kase pieņem un izpilda maksājumu rīkojumus vai pieteikumus, kas sagatavoti saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 „Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu” noteikto kārtību.

Lai veiktu maksājumu, klients sagatavo un, izmantojot budžeta elektronisko norēķinu sistēmu eKase (turpmāk – eKase), iesniedz Valsts kasē maksājuma rīkojumus:

  • maksājuma veikšanai euro Eiropas Savienības dalībvalsts un (vai) Eiropas Ekonomikas zonas valsts (turpmāk – dalībvalsts) robežās;
  • maksājuma veikšanai Eiropas Savienības dalībvalsts nacionālajā valūtā dalībvalsts robežās;
  • maksājuma veikšanai starp Valsts kasē atvērtajiem kontiem;
  • maksājumu veikšanai ārvalstu valūtā gan iekšzemē, gan uz ārvalstīm, izņemot iepriekš minētos maksājumus;
  • par skaidras naudas izmaksu euro.

 Valsts kase ar eKase starpniecību no klientiem pieņem un izpilda maksājuma rīkojumus šādās valūtās:

Austrālijas dolārs (AUD), Baltkrievijas rublis (BYN), Kanādas dolārs (CAD), Šveices franks (CHF), Čehijas krona (CZK), Dānijas krona (DKK), ES vienotā valūta (EUR), Lielbritānijas sterliņu mārciņa (GBP), Ungārijas forints (HUF), Japānas jena  (JPY), Norvēģijas krona (NOK), Polijas zlots (PLN), Krievijas rublis (RUB), Zviedrijas krona (SEK), ASV dolārs (USD).

Valsts kase nodrošina eKases pieejamību darba dienās no plkst. 8.00 – 18.00. Valsts kase patur tiesības mainīt piekļuves laikus eKasei par to informējot eKases interneta vietnē. Tehnisku problēmu situācijā vai izņēmuma gadījumos rodoties finanšu līdzekļu zaudējuma riskam, Valsts kase var atteikt vai apturēt piekļuvi eKasei līdz tālākajam paziņojumam. Valsts kase ievieto paziņojumu interneta vietnē, ja eKase nav pieejama sistēmas tehnisku problēmu rezultātā.

Lūdzam pievērst uzmanību!

  • Ja maksājuma rīkojuma valūta atšķiras no maksātāja konta valūtas, tad Valsts kase, reģistrējot maksājumu izpildei, piemēro Eiropas Centrālās bankas publicēto euro atsauces kursu, bet, ja tāda nav, finanšu nozares periodiskajā izdevumā "The Financial Times" vai tā interneta resursā publicēto attiecīgās valūtas kursu attiecībā pret euro, kas ir spēkā maksājuma reģistrēšanas dienas sākumā. Pieteikuma par darījuma pārgrāmatošanu klienta kontu ietvaros izpildi veic saskaņā ar euro atsauces kursu, kas piemērots sākotnējā (pārgrāmatojamā) darījuma reģistrēšanā.
  • Attiecīgajā darba dienā nepieciešamais naudas apjoms euro jāpiesaka, ja summa pārsniedz 700 000 euro.
  • Saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteikto maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā, ja gan maksātāja, gan saņēmēja maksājumu pakalpojuma sniedzējs atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (turpmāk – dalībvalstī) un maksājumu pakalpojums tiek sniegts euro vai kādas dalībvalsts nacionālajā valūtā un ja maksājums nav saistīts ar valūtas konvertēšanu, ir pienākums nodrošināt, ka saņēmējs maksā sava maksājumu pakalpojumu sniedzēja uzlikto maksu, savukārt maksātājs maksā sava maksājumu pakalpojumu sniedzēja uzlikto maksu. Līdz ar to visiem iepriekš minētajiem maksājumu veidiem tiks piemērots dalītais komisijas maksāšanas veids, t.i. SHA. Papildus aicinām vērst uzmanību uz saņēmēja norēķinu rekvizītiem un maksājuma rīkojumu iesniegt saņēmēja konta valūtā, tādā veidā novēršot iespējamās papildu izmaksas valsts budžetam, kas saistītas ar saņēmēja pakalpojuma sniedzēja veikto konvertāciju, ieskaitot maksājumu saņēmēja kontā.

 

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017