Jaunumi

Ceturtdien, 9.februārī, Latvija starptautiskajos finanšu tirgos vienlaicīgi emitēja divu dažādu termiņu eiroobligācijas par kopējo summu 650 miljonu eiro, tādējādi nodrošinot lielāko daļu no 2017.gadam plānotā aizņemšanās apjoma.

Šī gada 3.februārī stājušies spēkā grozījumi  Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu".

 

Pirmdien, 30.janvārī, Japānas kredītreitingu aģentūra R&I paziņoja par Latvijas kredītreitinga nākotnes novērtējuma paaugstināšanu no stabila uz pozitīvu, saglabājot to esošajā BBB+ līmenī.

Sagatavots valsts parāda vadības biļetens, kurā atspoguļota Valsts kases īstenotās valsts parāda vadības attīstība 2016.gada 4.ceturksnī.

Ceturtdien, 26.janvārī, Finanšu ministrijas rīkotajā izsolē kredītiestādēm par tiesībām 2017.gadā izsniegt studiju un studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, uzvarēja vienīgais izsoles dalībnieks – SEB banka.

Trešdien, 25.janvārī, tika izsolītas valsts obligācijas ar dzēšanas termiņu 2019.gada 12.februārī.

Trešdien, 25.janvārī, notiks konkurējošā daudzcenu valsts vērtspapīru izsole un nekonkurējošā valsts vērtspapīru izsole.

2017.gada 26.janvārī Finanšu ministrijā, Rīgā, Smilšu ielā 1, Ministres zālē plkst. 14:00 notiks izsole par tiesībām veikt studējošo kreditēšanu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. 

 

Saskaņā ar grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību, no 2017.gada 1.janvāra stājušies spēkā jauni nosacījumi kapitālsabiedrību, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa, naudas līdzekļu, kuri nav saņemti no valsts budžeta,  glabāšanai norēķinu kontos Valsts kasē.

Ar 2017.gada 1.janvāri stāsies spēkā Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumi Nr.577  "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju"". Atbilstoši minētajiem grozījumiem, kā arī saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 2.pielikumu „Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības”

 

Arhīvs
Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919
Tālr. 67094222
Fakss 67094220
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017