2015.gada septembrī Latvija emitē obligācijas starptautiskajos finanšu tirgos ar vēsturiski viszemāko likmi
Publicēts: 18.09.2015   |   Atjaunots: 14.06.2017

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, LIELBRITĀNIJĀ, JAPĀNĀ VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TO DARĪT BŪTU NELIKUMĪGI

Trešdien, 16. septembrī, Latvija emitēja desmit gadu obligācijas 500 miljonu eiro apmērā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 1,375% gadā (ienesīgums 1,449%). Pieprasījums pēc Latvijas obligācijām 1,6 reizes pārsniedza piedāvājumu. Finanšu ministrs Jānis Reirs ir gandarīts par sekmīgo obligāciju emisiju starptautiskajos finanšu tirgos.

„Veicot valsts obligāciju emisiju starptautiskajos finanšu tirgos, esam to nodrošinājuši ar vēsturiski viszemāko likmi, ko līdz šim Latvija ir sasniegusi. To varējām panākt, stingri ievērojot valsts fiskālo disciplīnu, ko arī augstu ir novērtējuši ārvalstu investori. Šīs emisijas rezultātā vidējā termiņā mēs spējam samazināt valsts parāda apkalpošanas izdevumus, tādējādi novirzot valsts budžeta līdzekļus citām nozarēm – izglītībai, veselībai un aizsardzībai,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Investoru līdzdalība galvenokārt bija no Eiropas (Vācijas, Lielbritānijas, Austrijas, Skandināvijas un Baltijas u.c.) un citiem reģioniem.

Emisijā piesaistītos resursus plānots izmantot vispārējās finansēšanas nepieciešamības segšanai, t.sk. valsts budžeta deficīta segšanai, valsts parāda atmaksai un valsts aizdevumu izsniegšanai, piemēram, pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem investīciju projektu finansēšanai.

Saskaņā ar Valsts kases operatīvajiem datiem valsts parāds augusta beigās bija 8,1 miljards eiro jeb ~33% no 2015. gadam prognozētā iekšzemes kopprodukta (IKP).

Jāatgādina, ka patlaban valdība strādā pie 2016. gada valsts budžeta sagatavošanas un tiek plānots, ka nākamā gadā valsts budžeta deficīts nedrīkst pārsniegt 1% no IKP.

Emisijas vadošās bankas bija HSBC, Natixis un DNB.

Iepriekšējā Latvijas obligāciju emisija starptautiskajos finanšu tirgos notika 2014. gada aprīlī, kad tika emitētas desmit gadu obligācijas viena miljarda eiro apmērā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 2,875% gadā (ienesīgums 2,961%).

Latvijas Republikas 16.09.2015 izcenoto eiroobligāciju kopsavilkums

Emitents

Latvijas Republika

Reitings

A3/ A- /A-

Formāts

Reg S Registered

Dzēšanas   datums

2025.gada 23.septembris (10 gadi)

Apjoms

EUR 500,000,000

Fiksētā   ienākumu likme

1,375%

Cena

99.316

Uzcenojums

35 bps

Likumdošana

Anglijas

Izcenošanas datums

2015.gada 16.septembris

Birža

Luksemburga

Emisijas   vadošās bankas

DNB/ HSBC/ Natixis

 

Investoru sadalījums

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017