Krāpšanas apkarošana
Publicēts: 16.11.2015   |   Atjaunots: 13.05.2017

Līgumā par Eiropas Savienības (ES) darbību*, kā arī ES fondu īstenošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos ir noteikts, ka ES un tās dalībvalstīm jānovērš visas nelikumīgas darbības, kas ietekmē ES finanšu intereses, tai skaitā jāveic atbilstoši krāpšanas apkarošanas pasākumi.

 

Valsts kase ir pretkrāpšanas kustības #Atkrāpies dalībnieks.

Kustības #Atkrāpies tīmekļa vietnē tiek sniegta informācija, kā atkrāpties, praktiski padomi, situācija Latvijā un ES, kā arī aicinājums ziņot par pārkāpumiem un saskari ar nelikumīgām darbībām.

 

Finanšu ministrijas kā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes uzturētajās mājaslapās pieejama detalizēta informācija par krāpšanas apkarošanā iesaistītajām institūcijām:

kā arī saistošie normatīvie akti.

 

Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojs (OLAF) aicina sniegt informāciju par krāpšanas vai neatbilstību gadījumiem, kas konstatēti Eiropas Savienības līdzekļu administrēšanas procesā. Ziņot var anonīmi ikvienā no 24 oficiālajām ES valodām (papildu informācija - angļu valodā):

OLAF – European Anti-Fraud Office
European Commission
Rue Joseph II, 30
1049 Brussels
Belgium

 

* līguma 310.panta 6. punktā un 325.pantā.

 

Par korupciju ziņot Korupcijas un novēršanas apkarošanas birojam:

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017