Semināra „2015.gada pārskats un finanšu informācija” materiāli
Publicēts: 14.12.2015   |   Atjaunots: 29.12.2015

Informatīvā semināra ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību atbildīgajiem finanšu darbiniekiem „2015.gada pārskats un finanšu informācija”  prezentācijas:
- Valsts kases prezentācija "Par 2015.gada pārskatu",
- Valsts kontroles prezentācija ministrijām "Valsts kontroles 2014.gada finanšu revīziju rezultāti, labā prakse un raksturīgākās kļūdas" un pašvaldībām "Raksturīgākās kļūdas pašvaldību 2014.gada pārskatos",
- Izglītības un zinātnes ministrijas prezentācija "Izglītības un zinātnes ministrijas pārskati pašvaldībām",
- Satiksmes ministrijas prezentācija "Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojumu",
- Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālā kultūras centra prezentācija "Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji ir pašvaldības",
- Kokneses novada prezentācija "Grāmatvedības organizēšana un gada slēguma kontroles procesi Kokneses novada domē",
- Kocēnu novada prezentācija "Inventarizācijas process Kocēnu novada pašvaldībā",
- Saulkrastu novada prezentācija "Reprezentācijas izdevumi" ,
- Finanšu ministrijas prezentācija: "Pašvaldību budžeta plānošanas un izpildes uzraudzība" un "Ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas pielietojuma principi"

 

VID atbildes uz seminārā uzdotajiem jautājumiem

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017