2015.gada decembrī izdevies samazināt valsts parāda apkalpošanas izdevumus vidējam termiņam
Publicēts: 07.01.2016   |   Atjaunots: 14.06.2017

ATRUNA:

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, LIELBRITĀNIJĀ, JAPĀNĀ VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TO DARĪT BŪTU NELIKUMĪGI

Šā gada 8. decembrī, izmantojot unikālo situāciju finanšu tirgos, valsts parāda vadības ietvaros ir veikta ASV dolāros uzņemto parāda saistību daļēja pārfinansēšana ar atbilstoša termiņa eiro obligācijām. Izdevīgo situāciju ASV dolāru obligāciju atpirkšanai noteica finanšu tirgos pastāvošās būtiskās atšķirības starp Latvijas ASV dolāru obligāciju un eiro obligāciju kredītriska uzcenojumiem. Tādējādi šo darījumu rezultātā ir samazināti valsts parāda apkalpošanas izdevumi vidējā termiņā.

Panāktais valsts parāda apkalpošanas izdevumu  samazinājums līdz 2021. gadam novērtēts aptuveni 85 miljonu eiro apmērā, kas pozitīvi ietekmēs valsts budžeta bilanci.

„Proaktīvā darbība valsts parāda vadības ietvaros, daļēji pārfinansējot ASV dolāru aizņēmumus ar lētākiem eiro resursiem, tuvāko gadu laikā ļaus ietaupīt budžetā vairākus desmitus miljonu eiro. Pateicoties Valsts kases profesionālajai rīcībai, operatīvi izmantojot finanšu tirgus unikālo situāciju, ir sasniegti valstiski nozīmīgi rezultāti parāda vadībā,” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs.

Pēc šā gada 30. novembrī publicētā aicinājuma investoriem atpārdot to īpašumā esošās Latvijas 2011. gadā un 2012. gadā emitētās ASV dolāru obligācijas, 8. decembrī Latvija atpirka ASV dolāru obligācijas par nominālvērtību 650 miljonu ASV dolāru. Vienlaicīgi tika pārtraukti attiecīgo ASV dolāru obligāciju valūtas riska vadībai noslēgtie valūtas mijmaiņas darījumi. Atpirkšanas darījuma finansēšanai tajā pašā dienā tika emitētas jaunas 5 gadu eiro obligācijas 550 miljonu eiro apmērā. Visi norēķini saistībā ar šiem darījumiem tiks veikti līdz gada beigām.

Atpirktās ASV dolāru obligācijas tika emitētas 2011. gadā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 5,25% gadā (ienesīgumu 5,491%) un 2012. gadā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 2,75% gadā (ienesīgumu 2,889%). Savukārt šā gada 8. decembrī izcenoto jauno 5 gadu eiro obligāciju fiksētā procentu (kupona) likme ir 0,50% gadā (ienesīgums 0,532%). Pieprasījums pēc Latvijas jaunajām eiro obligācijām gandrīz trīs reizes pārsniedza piedāvājumu. Galvenokārt interesi izrādīja investori no Eiropas valstīm, tajā skaitā Vācijas, Lielbritānijas, Skandināvijas un Baltijas valstīm.

Atpirkšanas darījuma rezultātu paziņojums pieejams Luksemburgas biržas mājas lapā: http://ej.uz/28jt

Latvijas Republikas 8.12.2015 izcenoto obligāciju kopsavilkums

Emitents

Latvijas   Republika

Reitings

A3/ A- /A-

Formāts

Reg S Registered

Dzēšanas datums

2020.gada 15.decembris (5 gadi)

Apjoms

EUR 500,000,000

Fiksētā ienākumu likme

0,500%

Cena

99.843

Uzcenojums

Midswaps +   28 bp

Likumdošana

Anglijas

Emisijas datums

2015.gada 8.decembris

Birža

Luxemburg

Emisijas vadošās bankas

Barclays/ Goldman Sachs/ JPMorgan

 

 

 

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017