2015. gada Papildinformācija
Publicēts: 27.06.2014   |   Atjaunots: 01.07.2016

Valsts pamatbužeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2015. gadā

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2015. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2015. gada 31. decembri

Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2015. gada 31. decembri

Ministriju un centrālo valsts iestāžu pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 2015. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 2015. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas plūsmas pārskats 2015. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu naudas plūsmas pārskats 2015. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2015. gadā

Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2015. gadā

Ministriju un centrālo valsts iestāžu nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats (2015. gads)

Pašvaldību nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats (2015. gads)

Ministriju un centrālo valsts iestāžu krājumu izmaiņu pārskats (2015. gads)

Pašvaldību krājumu izmaiņu pārskats (2015. gads)

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2015. gadā

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2015. gadā

Kopsavilkums par pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2015. gadā

Kopsavilkums par pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu kustību 2015. gadā

Kopsavilkums par valsts aizdevumiem uz 2015. gada 31. decembri

Kopsavilkums par ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu 2015. gada 31. decembrī

Kopsavilkums par pašvaldību naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu 2015. gada 31. decembrī

Izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem 2015. gada 31. decembrī

Pašvaldību galvojumu saraksts uz 2015. gada 31. decembri (ar kopsavilkumu pa sektoriem un valūtām)

Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2015. gada 31. decembri

Ministriju un centrālo valsts iestāžu aizņēmumu saraksts 2015. gadā (ar kopsavilkumu pa sektoriem, valūtām, procentu likmēm)

Pašvaldību aizņēmumu saraksts 2015. gadā (ar kopsavilkumu pa sektoriem, valūtām, procentu likmēm)

Valsts ārējā parāda 2015. gada pārskats

Valsts iekšējā parāda 2015. gada pārskats

Kontakti:
Juridiskā adrese un rekvizīti
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
E-pasts kase@kase.gov.lv

Reģistrācijas Nr.:90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22


Klientu apkalpošanas centrs

Smilšu ielā 7, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67094368
E-pasts ekase@kase.gov.lv
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts kasi obligāta.
Copyright © Valsts kase 2007 - 2017